zorgaanbod doelgroepen

het Medisch Centrum St.-Jozef

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt hulp aan mensen met psychische problemen. Deze vzw baat een psychiatrisch ziekenhuis uit alsook een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). Daarenboven participeert zij aan het 107-netwerk Noolim met o.a. ambulante teams die mensen in de thuissituatie begeleiden.

Al onze medewerkers streven naar een aanbod van geestelijke gezondheidszorg met deskundigheid en bescheidenheid, tijd, aandacht en interesse voor de zorgvrager (patiënt), gedragen door een moreel besef waarin vrijheid wordt verbonden met verantwoordelijkheid, zelfbeschikking met solidariteit en zelfrespect met eerbied voor anderen.

Het ziekenhuis oriënteert haar werking rond een aantal doelgroepen: Kinderen en jongeren, Volwassenen en Ouderen, vanuit een geïntegreerd zorgtraject door middel van diverse zorgprogramma's om te komen tot een maximaal 'herstel'. Interdisciplinair samengestelde teams zullen vanuit hun specifieke zorgeenheid samen met andere netwerkers, de zorgvrager individueel begeleiden bij zijn/haar traject. Er wordt uitgegaan van sterke en minder sterke aspecten van de zorgvrager, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en wensen (zijn individuele behoeften).

 

 

Nieuws & Activiteiten