zorgeenheid A3

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Zorgeenheid A3 is een zorgeenheid voor mensen tussen 18 en 65 jaar met stemmingsstoornissen, angststoornissen, aanpassingsstoornissen of een milde persoonlijkheidsproblematiek.

Wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Wij proberen vanuit een mutidisciplinair kader duidelijkheid te verkrijgen over de hulpvraag. We brengen het disfunctioneren en de capaciteiten van de patiënt in kaart en trachten zicht te krijgen op eventuele onderliggende psychiatrische aandoeningen. Het multidisciplinaire team is samengesteld uit een psychiater, een psycholoog, verpleegkundigen, ergotherapeuten, een psychomotore therapeut en een maatschappelijk assistente.

Het multidisciplinaire team stelt in overleg met de patiënt een behandelplan op en er worden concrete behandeldoelen geformuleerd. De behandeldoelen worden tijdens de opname regelmatig geëvalueerd en bijgesteld .

Wanneer de patiënt hiermee akkoord gaat, kunnen familieleden of steunfiguren betrokken worden bij de behandeling.

Wij streven naar een behandelingsduur van maximaal drie maanden. Tijdens deze periode zal ook aandacht besteed worden aan het organiseren van een geschikt nazorgtraject. 

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

De werking en organisatie van onze Zorgeenheid is gebaseerd op een aantal theoretische denkkaders zoals het Bio-Psycho-Sociaal model, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en het oplossingsgericht denken. Er wordt gewerkt vanuit een groepstherapeutisch basisprogramma dat aangevuld wordt met groepstherapeutische sessies op indicatie. Ook is er op indicatie ruimte voor individuele gesprekken en partner- of familiegesprekken.

Wij proberen de nadruk te leggen op de individuele behoeften van de patiënt en proberen te zorgen voor een zorg op maat binnen een gestructureerde afdeling.

wie zijn de contactpersonen?   

Psychiaters: dr. Daniella Cuenen en dr. Leen Jeurissen
Hoofdverpleegkundige: Hilde Nullens  

U kan rechtstreeks worden doorverbonden met Zorgeenheid A3 via het algemeen nummer.

Nieuws & Activiteiten