zorgeenheid A7

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Zorgeenheid A7 is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een problematisch gebruik van middelen (alcohol, medicatie en/of illegale drugs).

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Tijdens de behandeling zet een patiënt zich in om binnen een motiverende en nuchtere omgeving middelenvrij te worden. Hierdoor kan de patiënt ervaren wat een middelenvrij leven inhoudt en kan hij/zij de keuze maken om dit al dan niet verder te zetten na zijn of haar opname.

Om op langere termijn de kans op een clean en nuchter leven te vergroten, zal er verder gewerkt worden aan specifieke problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hebben op het middelengebruik. Dit kunnen psychische, sociale, familiale, maatschappelijke of professionele problemen zijn.

We willen patiënten motiveren om stap voor stap dichter bij een evenwichtige en gezonde levensstijl te komen en terug een rol op te nemen in de maatschappij. Hierdoor kunnen we helpen om de gedragsverandering sterker te verankeren.

De patiënt is voor ons een actieve partner tijdens het hele behandelproces.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

Het behandelprogramma is alcohol-, medicatie- en drugsvrij. Enkel medicatie door de afdelingsarts voorgeschreven wordt toegestaan.
Een belangrijk deel van de behandeling verloopt in groepsverband met daarin maximale aandacht voor het individuele proces en tempo van de patiënt. Daarnaast is er ruimte voor individuele gesprekken.
We zijn van mening dat het veranderproces dat de patiënt aangaat veel meer kans op slagen heeft als er terug een open communicatie op gang komt met familie of belangrijke derden. In de loop van de opname worden steunfiguren dan ook uitgenodigd voor gesprek.
Ons behandelaanbod bestaat uit 4 modules. Iedere module heeft zijn accenten en specifieke doelstellingen.
Wij proberen de behandeling zo gericht mogelijk te maken. Zo wordt er bij opstart en tijdens de behandeling gekeken welke module er op dat moment het best past bij de noden en de veranderfase van iedere patiënt.
De modules zijn: detoxificatiemodule, oriëntatiemodule, trainingsmodule A en trainingsmodule B.
Met de hulp van verpleegkundigen, therapeuten, maatschappelijk werker en arts proberen we stap voor stap vooruitgang te maken op verschillende levensdomeinen

Op regelmatige basis staan we samen met de patiënt stil bij zijn of haar evolutie. Indien nodig worden het zorgprogramma en/of de doelstellingen aangepast.

Er wordt veel belang gehecht aan nazorg na de opname om de bereikte resultaten vast te houden en terugval te voorkomen. Men kan beroep doen op centra voor alcohol en drugs (CAD), centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), individuele psychotherapeuten of zelfhulpgroepen zoals AA. We streven ernaar om afspraken zo mogelijk al tijdens de opname vast te leggen.

wie zijn de contactpersonen?

Aanmeldingen
Iedere volwassene kan zich telefonisch aanmelden bij dr. Jaspers. Er wordt een verkennend gesprek gepland met één van de teamleden. Na bespreking met de arts wordt er een opname gepland of een alternatief advies geformuleerd.

Psychiaters: dr. Liesbeth Jaspers
Hoofdverpleegkundige: Kristel Vrijens 

Nieuws & Activiteiten