zorgeenheid C&U

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Het zorgprogramma Crisis & Urgentie richt zich tot de doelgroep Volwassen (18-65j) die zich in een crisissituatie bevinden waarbij een residentiële opname noodzakelijk is.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

De focus binnen de opname ligt op een kortdurende diagnostische oppuntstelling en behandeling (maximaal 15 dagen) waarbij de patiënt zo snel mogelijk de regie van zijn eigen leven weer probeert in handen te nemen.

We willen het crisismoment als kantelmoment hanteren binnen de situatie die zich op het moment stelt. Een intensieve en directe multidisciplinaire hulpverlening die zich richt op psycho(somatische) en sociale ondersteuning zijn pijlers die nodig zijn om herstelgericht te kunnen werken. Hierdoor streven we ernaar om zorg op maat aan te bieden om zo een evenwicht te creëren tussen de draaglast en draagkracht van de patiënt en zijn omgeving.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: Dr. Leen Jeurissen
Hoofdverpleegkundige: Kurt Janssen
Beleidspsychologe: An Seegers


U kan dag en nacht rechtstreeks worden doorverbonden met Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie C&U via het algemeen nummer.

       

 

 

 

 

 

Nieuws & Activiteiten