zorgeenheid A1

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Zorgeenheid A1 is een gespecialiseerde zorgeenheid voor urgentiepsychiatrie (een zogenaamde PICU of Psychiatrische Intensive Care Unit) voor volwassenen met een acute (spoedeisende) en/of ernstige psychiatrische problematiek die intensieve observatie, toezicht en behandeling nodig hebben.

Mensen met elke mogelijke psychiatrische problematiek (of combinaties van psychiatrische problemen) die geleid heeft tot een psychiatrische crisis- of urgentiesituatie en waarbij dringende opname noodzakelijk is geworden, kunnen op Zorgeenheid A1 behandeld worden.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Bij elke psychiatrische crisis en urgentie trachten we het psychisch evenwicht bij onze cliënt te bevorderen en zo snel mogelijk te herstellen (het onder controle krijgen van de crisis/urgentie).

Hierbij wordt er gefocust op het oppuntstellen van diagnose en behandeling, naast maximale psychische en sociale ondersteuning van de persoon in nood en zijn/haar naaste betrokkenen.

Er wordt gestreefd naar een korte behandelingsduur (verblijf van maximaal 14 dagen op onze zorgeenheid), waarna er een interne of externe doorverwijzing gebeurt (zie hieronder).

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

De werking en organisatie van onze Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie is gebaseerd op het Britse PICU-model (=Psychiatric Intensive Care Unit) en het Nederlandse HIC-model (=High and Intensive Care).

Als theoretische denkkaders worden het zogenaamde Bio-Psycho-Sociaal model en het Crisisinterventiemodel gehanteerd, naast de principes van Herstelondersteunende Zorg (HOZ)

Op basis van uitgebreide bevraging van de betrokkene en zijn/haar omgeving, psychiatrisch, psychodiagnostisch en lichamelijk onderzoek tracht ons team een zo ruim mogelijk beeld te krijgen van de probleemgebieden.

Op basis van een zogenaamd werkplan wordt er op meerdere vlakken een behandeling opgestart, waarbij een sfeer van vertrouwen, rust, het zich veilig en geborgen voelen van onze cliënt steeds prioritair zijn.

 • Indien nodig medicamenteuze behandeling
 • Psychotherapeutische behandeling: Crisisinterventie, Cognitieve Gedragstherapie
 • Indien nodig extra toezicht en beveiliging
 • Ondersteuning van de omgeving
 • Sociale interventies (bv. administratief)
 • Psychomotorische Therapie
 • Behandeling lichamelijke problemen

Na stabilisatie vindt er steeds een (interne of externe) doorverwijzing plaats, bijvoorbeeld:

 • interne transfer naar een andere (behandelings)zorgeenheid in ons Centrum: residentiële vervolgbehandeling 
 • dagbehandeling (semi-residentieel – eveneens in ons Centrum beschikbaar)
 • Mobiel Crisisteam Noolim of andere Noolim-initiatieven
 • ambulante hulp

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Kris Noppe
Hoofdverpleegkundige: Frédéric Baerten


U kan dag en nacht rechtstreeks worden doorverbonden met Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie A1 via het algemeen nummer.

       

 

 

 

 

 

Nieuws & Activiteiten