zorgeenheid T0

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Ons dagcentrum biedt hulp aan mensen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek en complexe problemen op verschillende levensdomeinen (zoals bijvoorbeeld dagbesteding, vrije tijd, relaties,..). De psychische toestand van de zorgvrager is in die mate stabiel dat een deeltijdse behandeling mogelijk wordt. Wij richten ons voornamelijk op patiënten met psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen, waarbij langdurige zorg nodig is.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Onze behandeling richt zich op het bereiken van herstel : dit wil zeggen een zinvol en bevredigend leven buiten het ziekenhuis, bepaald door de zorgvrager zelf. We onderscheiden hierbij een symptomatisch herstel, een persoonlijk herstel en een maatschappelijk herstel.

hoe verloopt een behandeling?

Tijdens de onthaalfase wordt samen met de zorgvrager en diens steunfiguren besproken wat de aanleiding was voor de behandeling en wordt de probleemsamenhang uitgeklaard. Van daaruit wordt een behandelplan opgemaakt, gebaseerd op de persoonlijke doelstellingen van de zorgvrager. Op vaste tijdstippen vinden evaluatiemomenten plaats. De duur van de behandeling is afhankelijk van de noden en behoeften van de zorgvrager 

therapeutische visie

Onze behandeling baseert zich op psychosociale interventies (cognitieve gedragstherapie, familie-interventies) en rehabilitatiemethoden. Ook bieden we training van sociale vaardigheden, psychomotorische en creatieve therapie. Onze maatschappelijk werker creëert en onderhoudt contacten met het netwerk van de zorgvrager en gaat aan de slag met de sociale context.
Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens de behandelperiode niet toegestaan.

van aanmelding tot opname

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij de hoofdverpleegkundige of psycholoog.
Na aanmelding wordt een intakegesprek vastgelegd. Zo gewenst kan een vertrouwenspersoon (familie, partner, hulpverlener) deelnemen aan het gesprek.
Alvorens dit gesprek kan plaatsvinden is het belangrijk om eerdere diagnostische en/of behandelverslagen ter attentie van de afdelingspsychiater te bezorgen per post (Abdijstraat 2 3740 Bilzen) of per fax (089/509079).
Wanneer na het intakegesprek blijkt dat een behandeling aangewezen is, neemt een afdelingsverpleegkundige contact op om een rondleiding op de afdeling vast te leggen.
Vervolgens worden afspraken gemaakt over het al dan niet bepalen van een startdatum.

teamsamenstelling

Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld.

Psychiater: dr. Lore Seurs
Hoofdverpleegkundige: Hilde Kuppens

 

 

Nieuws & Activiteiten