zorgeenheid T4

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Onze afdeling biedt hulp aan mensen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige doch gestabiliseerde langdurige psychiatrische problematiek en complexe problemen op verschillende levensdomeinen (zoals bijvoorbeeld dagbesteding, vrije tijd, relaties,..). Wij richten ons voornamelijk op patiënten met psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen, waarbij langdurige zorg nodig is.

wat zijn de doelen van een behandeling?

Onze behandeling richt zich op het bereiken van herstel : dat wil zeggen een zinvol en bevredigend leven buiten het ziekenhuis, bepaald door de zorgvrager zelf. We onderscheiden hierbij een symptomatisch herstel, een persoonlijke herstel en een maatschappelijk herstel.

hoe verloopt een behandeling?

Tijdens de onthaalfase wordt samen met de zorgvrager en diens steunfiguren besproken wat de aanleiding was voor de behandeling op onze zorgeenheid en wordt de probleemsamenhang uitgeklaard. Van daaruit wordt een behandelplan opgemaakt, gebaseerd op de persoonlijke doelstellingen van de zorgvrager. Op vaste tijdstippen vinden evaluatiemomenten plaats. De duur van de behandeling is afhankelijk van de noden en behoeften van de zorgvrager.
Meestal is de behandeling op onze afdeling een vervolg op de behandeling in een andere zorgeenheid in ons ziekenhuis. Soms komen zorgvragers vanuit een ander ziekenhuis naar onze afdeling voor verdere behandeling.

therapeutische visie

Onze behandeling baseert zich op psychosociale interventies (cognitieve gedragstherapie, familie-interventies) en rehabilitatiemethoden. Ook bieden we training van sociale en huishoudelijke vaardigheden, psychomotorische en creatieve therapie. Onze maatschappelijk werker creëert en onderhoudt contacten met het netwerk van de zorgvrager en gaat aan de slag met de sociale context.
Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens de behandelperiode niet toegestaan.

van aanmelding tot opname

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij de hoofdverpleegkundige of psycholoog.
Na aanmelding wordt een intakegesprek vastgelegd. Zo gewenst kan een vertrouwenspersoon (familie, partner, hulpverlener) deelnemen aan het gesprek.
Alvorens dit gesprek kan plaatsvinden is het belangrijk om eerdere diagnostische en/of behandelverslagen ter attentie van de afdelingspsychiater te bezorgen per post (Abdijstraat 2 3740 Bilzen) of per fax (089/509079).
Wanneer na het intakegesprek blijkt dat een behandeling aangewezen is, neemt een afdelingsverpleegkundige contact op om een rondleiding op de afdeling vast te leggen. Vervolgens worden afspraken gemaakt over het al dan niet vastleggen van een opnamedatum.

teamsamenstelling

Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld.

Psychiater: dr. Lore Seurs
Hoofdverpleegkundige: Mieke Premereur

Nieuws & Activiteiten