zorgeenheid OP

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Het team van OP biedt gespecialiseerde zorg aan zorgvragers met dementie gepaard gaande met gedragsstoornissen en psychologische/psychiatrische problemen.
Omwille van veiligheidsredenen gebeurt de behandeling in een setting met een gesloten deur.
OP telt 20 bedden voor zowel mannen als vrouwen.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Doelstellingen zijn gericht op:

  • observatie van de stemming, gedrag, vaardigheden, cognitieve vermogens, eet- en slaappatroon van de zorgvrager
  • medicatie op punt stellen
  • lichamelijke onderzoeken (op indicatie)
  • deelname aan de duidelijke en regelmatige dagstructuur op de afdeling
  • behoud van autonomie en een mate van zelfredzaamheid door ADL begeleiding en therapie

Het uiteindelijke doel van elke opname is het optimaliseren of behouden van de zelfredzaamheid, symptomen van onrust, angst en agressie onder controle te krijgen en zo mogelijk de terugkeer naar het vertrouwde thuismilieu te bewerkstelligen.
Als dit laatste onmogelijk te realiseren is wordt er actief gezocht naar een aangepast WZC (zie ontslagmanagement).

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

Op OP worden verschillende therapeutische invalshoeken aangewend. Dat betekent dat voor elke zorgvrager bekeken wordt welke therapievorm voor deze zorgvrager met zijn of haar specifieke problematiek de beste behandelmethode is.
Om verantwoorde zorg te leveren gaan we uit van een interdisciplinaire werking waarbij de
samenwerking en integratie van het psychisch, somatisch en sociaal gebeuren continu bewaakt wordt.

We streven ernaar om aan elke zorgvrager de meest adequate geestelijke gezondheidszorg te bieden en we baseren ons hiervoor op actuele ontwikkelingen inzake kennis en expertise.
Door het werken met vooropgestelde behandeldoelen en het bieden van zorg op maat probeert het team tegemoet te komen aan de individuele noden van de zorgvrager.

Een verblijf in het Medisch Centrum is nooit een permanente verblijfplaats.

Reeds bij opname worden samen met u (en eventueel de zorgvrager) de verschillende ontslagmogelijkheden overlopen die na de opname en behandeling van toepassing kunnen zijn.
Wanneer een terugkeer naar huis bij de opname reeds uitgesloten is dringen wij erop aan inschrijvingen te doen op minstens 3 wachtlijsten van WZC.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Heidi Peeters
Hoofdverpleegkundige: Suzy Schildermans

Nieuws & Activiteiten