zorgeenheid T3

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

T3  is een semi-gesloten zorgeenheid voor de behandeling van de volwassen en oudere zorgvrager met functionele stoornissen en/of het vermoeden van een cognitieve problematiek waarbij er nood is aan
houvast en sturing en/of een beschermende omgeving. Onze zorgvragers kunnen zich grotendeels zelfstandig verplaatsen.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

In een therapeutisch leefklimaat met de nadruk op persoonsgerichte zorg zetten wij maximaal in op de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Hiervoor zijn rust, regelmaat en ritme drie pijlers die als een rode draad doorheen de behandeling aanwezig zijn in een klimaat van bejegening en zorg op maat.

Reeds vanaf het begin van de opname wordt het toekomstperspectief bespreekbaar gemaakt en opgevolgd in overleg met alle betrokkenen.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

We werken met een vaste dagindeling en een afdelingsregelement dat een ‘houvast’ biedt aan de zorgvrager. Tijdens het verblijf doorloopt de zorgvrager 3 fasen:

Een observatiefase waarin gestreefd wordt om in een periode van 4 weken alle relevante gegevens te verzamelen in functie van het opstellen van de grote lijnen van het werkplan van de zorgvrager.

In deze fase wordt ook bekeken wat het therapieaanbod kan inhouden (individueel en/of in groep).

Een behandelfase waarin getracht wordt in een periode van 8 weken de zorgvrager te begeleiden en te ondersteunen in functie van het eigen unieke herstelproces waarbij de individuele sterktes en het accepteren van beperkingen centraal staan. We zetten maximaal in op de zelfredzaamheid, het therapeutisch aanbod wordt verder verfijnd naargelang de mogelijkheden en wensen van de zorgvrager.

In een periode van ongeveer 4 weken wordt in de ontslagfase de behandeling stilaan afgerond in functie van de resocialisatie en hervalpreventie. De zorgvrager (h)erkent zijn eigen krachten en kwetsbaarheden, heeft zicht op valkuilen en steunpilaren. Door middel van een ‘houvast’-plan kan de zorgvrager na ontslag hiermee verder aan de slag gaan.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Christine Minnekeer
Hoofdverpleegkundige: Anja Plessers

 

Nieuws & Activiteiten