zorgeenheid T3

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

T3 is een zorgeenheid met een gesloten deur die zich richt op de behandeling van medioren en senioren  met persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen of problemen met het zich aanpassen aan veranderde levensomstandigheden, al dan niet in combinatie met een afhankelijkheidsproblematiek.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

De klemtoon ligt  op de begeleiding van valide en zelfredzame zorgvragers waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat.
Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast en ondersteunend therapeutisch leefklimaat, individuele begeleiding, psychotherapie en familiebegeleiding.

De opname is eerder van lange duur. Toch is de zorgeenheid er niet voor bestemd om een permanent leefmilieu te worden. Daarom wordt vanaf het begin van de opname reeds gewerkt aan ontslagmanagement.

We trachten de symptomen te stabiliseren en de zorgvrager naar een aangepaste extramurale leefstructuur te transfereren.
Deze herintegratie of overgang naar een nieuwe woonvorm, wordt samen met de zorgvrager en betekenisvolle anderen voorbereid. Samen zoeken we naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en professionelen in de thuissituatie.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

Zorgvragers worden nooit rechtstreeks aangemeld op T3 aangezien wij een zorgeenheid  voor langdurige behandeling zijn. Voorafgaandelijk werd de observatie en diagnose reeds gewaarborgd

Bij opname op T3 wordt de zorgvrager in het kader van patiëntentoewijzing toevertrouwd aan een verantwoordelijke verpleegkundige.
De verantwoordelijke verpleegkundige richt zich op gezondheids- interactie- bestaansproblemen en waarden perspectieven van de zorgvrager waarbij er niet alleen belang wordt gehecht aan de objectieve wetenschappelijke kennis van de verpleegkundige maar ook aan de ervaringskennis van de zorgvrager.
T3 profileert zich als een structuurafdeling die een zinvolle dagbesteding aanbiedt, bestaande uit:

  • ADL-training (activiteiten dagelijks leven)
  • ROT (realiteitsoriëntatietraining)
  • Reminiscentie
  • Kooktherapie
  • Wekelijks winkelmoment/marktbezoek
  • Bewegingsactiviteiten
  • Vrije tijd-activiteiten: bowlen, mini-golf, bioscoopbezoek, …
  • Psychotherapie

Om kwaliteitsvolle zorg te bieden maken we gebruik van verschillende theoretische denkkaders waarbij de systeemtheorie op de voorgrond staat. Er wordt geprobeerd de verhoudingen binnen het systeem te begrijpen vanuit de levensloop en het levensverhaal van de zorgvrager. Daar waar mogelijk wordt getracht contacten te herstellen vanuit een educatief kader. Dit met respect voor- en bekrachtiging van de reeds geïnvesteerde zorg en de vrijheid betrokken te worden in het huidige zorgplan.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van elementen uit het gedragstherapeutische denkkader. De focus ligt dan niet op het inadequate gedrag maar wel op de positieve herbenoeming van dit gedrag.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Christine Minnekeer
Hoofdverpleegkundige: Anja Plessers

 

Nieuws & Activiteiten