patiënt aanmelden

aanmelden?

Via telefoonnummer 089-50 91 11.

aanmelden en verwijzen

Onze medewerkers van het Medisch Centrum St. Jozef helpen mensen met ernstige meervoudige en vaak langdurige en psychosociale problemen.
Iemand die hulp zoekt, kan zichzelf aanmelden of kan aangemeld worden door de huisarts, bedrijfsarts, specialist of hulpverlener.

aanmelding eventueel gevolgd door een intakegesprek.

Afhankelijk van de informatie die wij via de aanmelding ontvangen, kan de patiënt rechtstreeks of na een bijkomend intakegesprek opgenomen worden. Na dit gesprek volgt de beslissing over de behandeling en mogelijks zorgprogramma.In een intakegesprek wordt er samen met de patiënt bekeken hoe we hem het beste kunnen helpen. Samen gaan wij op zoek naar een passend geïntegreerd zorgaanbod.

zorg op maat

Persoonsgebonden zorg staat centraal. Wij stemmen samen met de patiënt de behandeling en de begeleiding af op zijn noden en hulpvraag met oog voor het breder maatschappelijk kader.
Zo wordt er gestreefd naar een blijvend herstel van burgerschap en participatie met een maximale aandacht voor de familie en het sociaal netwerk (arbeid, onderwijs, ontspanning, woning, ...).

behandeling en behandelplan

Na het intakegesprek wordt er beslist welk zorgprogramma het beste bij de patiënt past. Samen bepalen we de behandeling en de startdatum. Ook de huisarts krijgt hierover bericht. Als we denken dat het zorgaanbod van een andere instelling beter bij de patiënt past, verwijzen we hem door.

Voor de doelgroep kinderen & jongeren, volwassenen en ouderen worden er vanuit de verschillende zorgeenheden diverse zorgprogramma’s aangeboden afgestemd op ieders persoonlijk hulpvra(a)g(en). Als het nodig of wenselijk is wordt het zorgprogramma bijgesteld.
Tijdens de behandeling heeft de patiënt een vast aanspreekpunt voor al zijn vragen.

samenwerking en netwerking

Wij zijn vooral actief in de regio Noolim (Noord Oost Limburg). Veel van onze zorgvragers hebben niet alleen goede medisch-verpleegkundig-paramedische zorg nodig. Zij hebben vaak ook hulp nodig op allerlei andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij:

 • lichamelijke verzorging
 • het op orde brengen en houden van een woning (woonzorg)
 • het vinden van een geschikte woning
 • sociale contacten herstellen
 • financiën
 • het vinden van een passende baan (arbeidszorg)
 • vrijetijdsbesteding

Om al deze hulp, zowel tijdens onze behandeling als daarna, goed te regelen, hebben wij een uitgebreid netwerk. Met de hulpverlenende instellingen in ons netwerk, onze ketenpartners, werken wij intensief samen. Al deze schakels vormen samen een keten van hulp rondom onze zorgvragers, de ketenzorg.

partners van het Medisch Centrum St. Jozef

 • Huisartsen
 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Politie
 • Justitie
 • Vrederechters
 • CGG

 

 

Nieuws & Activiteiten