voor verwijzers

De artsen en de teams van het Medisch Centrum St.-Jozef streven naar een zo optimaal mogelijke samenwerking met de verwijzers.

Via deze informatiepagina's krijgt u een overzicht van het aanbod, de betrokken zorgeenheden en de deskundige artsen die hiervoor instaan. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.

Wij zoeken steeds naar mogelijkheden om onze zorg optimaal af te stemmen op de vragen van de verwijzers en de vervolgbehandelaars. Uw feedback is dan ook steeds welkom.

Nieuws & Activiteiten