mobiele teams noolim

Noolim staat voor het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg en beslaat de 19 gemeenten van Oost-Limburg, samen goed voor 356.733 inwoners. De partners van Noolim hebben samen éénzelfde doel: een kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt in zijn leefomgeving.

Noolim is een partnerschap van diverse voorzieningen en diensten binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg. De partners wensen de zorg voor volwassen psychiatrische patiënten meer en meer in de thuissituatie aan te bieden en dit in samenwerking met de huisartsen en de diensten binnen de eerstelijnszorg. Het Medisch Centrum St.-Jozef heeft vanuit een afbouw van 30 residentiële bedden middelen vrijgemaakt om dit netwerk te ondersteunen. Wij spelen vooral een rol in de uitbouw van de mobiele teams, intensifiëring van de zorg, herstel en het aanbieden van aangepaste woonvormen onder vorm van een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). 

Centraal in de vermaatschappelijking van zorg staat de herstelgerichte benadering, waarbij de patiënt de regie over zijn zorgtraject terug in eigen handen krijgt. Er is specifiek aandacht voor consultatie, indicatiestelling en diagnostiek van psychiatrische problemen, alsook voor opvang van personen in een crisissituatie naar aanleiding van een psychiatrische problematiek.

Het aanbod richt zich naar volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een verblijfplaats binnen de Noolim-regio. De mobiele teams werken maximaal opnamevermijdend of opnameverkortend. De patiënt dient in te stemmen met de interventies van de mobiele teams.

De teams zijn multidisciplinair samengesteld en hebben expertise op vlak van alle psychiatrische problematieken, met inbegrip van aan middelen gebonden stoornissen.

Meer over Noolim in bijgevoegd document.

Nieuws & Activiteiten