autisme

zorgaanbod in ons Centrum:

Zorgeenheid Aliamente (opname)

wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Daardoor verwerken mensen met autisme de prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld rondom zich te begrijpen.

Bij autisme kunnen er extra psychische problemen ontstaan zoals dwangmatig gedrag of depressie. Mensen met autisme hebben ook vaker last van angsten en woedeaanvallen.

moeilijke communicatie

In contact komen met anderen is moeilijker, omdat mensen met autisme zich moeilijker kunnen inleven in anderen.

Hun manier van communiceren is verschillend: ze nemen woorden vaak letterlijk en hebben moeite om non-verbale taal zoals gebaren, gelaatsuitdrukkingen, intonatie te begrijpen. Bij kinderen met autisme komt de taal vaak pas laat tot ontwikkeling en soms zelfs helemaal niet.

Mensen met autisme kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van iets dat niet aanwezig is. Daardoor kunnen ze zich vaak moeilijk voorbereiden op zaken. Ze hebben ofwel weinig fantasie ofwel net heel veel fantasie, en dat kan angstige gedachten opleveren.

Mensen met autisme hebben vaak interesse voor maar een of twee voorwerpen. Ze kunnen eindeloos hetzelfde doen. Die sterke gerichtheid, vaak op details, kan handig van pas komen in bepaalde jobs. Ze houden er ook van dat alles zoveel mogelijk hetzelfde blijft en dat iedereen in hun omgeving zich aan vaste routines houdt. Dat maakt de wereld begrijpelijker.

verschillende vormen

Er bestaan verschillende vormen van autisme. Daarom spreken we doorgaans van autismespectrumstoornis. Mensen met het syndroom van asperger bijvoorbeeld hebben doorgaans dezelfde klachten als bij het klassieke autisme, maar hebben wel een goed ontwikkelde taal.

Ongeveer 1 procent van de bevolking heeft autisme. In Vlaanderen komt dat neer op 40.000 tot 60.000 mensen. Autisme komt vijf keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

 

Bron: Geestelijk Gezond Vlaanderen

 

 

 

Nieuws & Activiteiten