volwassenen

De doelgroep volwassenen omvat alle zorgeenheden die gespecialiseerde zorg aanbieden aan personen met een psychiatrische problematiek voor de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Het werken met de doelgroep volwassenen is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

  • zorgvuldige observatie en diagnostiek
  • informatie aan patiënten, familie en andere relevante betrokkenen
  • opstellen van een individueel zorgplan gebaseerd op adequate diagnostiek, medisch-psychiatrische aspecten en een multidisciplinaire observatie
  • veiligheid, respect en vertrouwen
  • nauwe samenwerking met familie, verwijzers en andere betrokkenen
  • streven naar optimale en snelle terugkeer naar de thuis- en / of werksituatie
  • uitgebreide voorbereiding van ontslag en nazorg
  • medicamenteuze ondersteuning
  • individueel therapie-aanbod bestaande uit verbale en non-verbale therapieën

Om het zorgplan zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele noden van de patiënten werken wij binnen de diverse zorgeenheden met leefgroepen. Door de inschakeling in een leefgroep kunnen wij ervoor zorgen dat er op elk ogenblik in het zorgproces optimaal rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en draagkracht van de patiënt.

 

Nieuws & Activiteiten