psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

Het psychiatrisch verzorgingstehuis richt zich op de zorg van chronische psychiatrische patiënten en mensen met langdurige psychosociale beperkingen die samengaan met een psychiatrische problematiek.

In het psychiatrisch verzorgingstehuis hanteren we de principes van rehabilitatie. Rehabilitatie is een proces waarbij een persoon met verminderde mogelijkheden geholpen wordt om zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn overblijvende capaciteiten. Essentieel hierbij is dat we niet uitgaan van wat de persoon niet meer kan, maar wel van de mogelijkheden die hij nog heeft.

Het creëren van een huiselijke omgeving staat voorop.

Nieuws & Activiteiten