persoonlijkheidsproblematiek

Zorgaanbod in ons Centrum:
 
Zorgeenheid Argo
Zorgeenheid Solutio
 

wat is een persoonlijkheidsproblematiek?

Onze persoonlijkheid is het geheel van onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen. Deze vormen een vast patroon en bepalen hoe we in het leven staan en met de mensen en gebeurtenissen om ons heen omgaan. Iedereen heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, maar al sinds de oudheid hebben mensen geprobeerd die verschillende persoonlijkheden in een aantal types onder te brengen.

Wanneer spreken we van een persoonlijkheidsstoornis?

 • Als je innerlijke beleving en je gedragswijzen je in conflict brengen met de wereld om je heen. Dit uit zich onder andere in de manier waarop je jezelf en anderen ziet en interpreteert, je emotionele reacties, je omgang met anderen en de mate waarin je je impulsen kan beheersen.
 • Je bent onbuigzaam en je kan je gedrag moeilijk aanpassen aan de eisen van een bepaalde situatie, activiteit of relatie.
 • Je persoonlijkheidsprobleem is vroeg in je leven ontstaan en sindsdien vrijwel onveranderd gebleven. Het wordt niet veroorzaakt door een psychiatrische stoornis, een bepaalde ziekte of bijvoorbeeld middelengebruik.
 • Je persoonlijkheid zit je dwars en vormt een hindernis voor succes op school, het werk of in relaties. 

In de DSM, het handboek dat als leidraad wordt genomen in de hedendaagse psychiatrie, worden tien verschillende persoonlijkheids-stoornissen opgenoemd.

 • Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis zijn enorm perfectionistisch en streven ernaar alles in hun leven op extreme mate onder controle te hebben.
 • Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zijn erg onzelfstandig, onderworpen en hulpeloos en kunnen alleen functioneren als ze voortdurend gekoesterd, gerustgesteld en gesteund worden.
 • Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis voelen zich altijd vreselijk verlegen en zijn extreem bang voor kritiek, vernedering en afwijzing.
 • Mensen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis zijn enthousiast en extravert maar willen voortdurend in de schijnwerpers en in het middelpunt van de belangstelling staan, waardoor anderen zich aan hen gaan ergeren.
 • Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben een erg opgeblazen zelfbeeld, denken dat ze bijzondere rechten hebben en zijn daardoor ongevoelig voor de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben een heel wankel zelfbeeld en worden daardoor voortdurend heen en weer geslingerd door hun emoties. Hun leven is erg intens en chaotisch.
 • Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis zijn buitengewoon wantrouwig tegenover anderen en interpreteren de gedragingen van anderen steevast op de meest negatieve wijze.
 • Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis gedragen zich voortdurend buitengewoon onverantwoordelijk. Ze houden geen rekening met de rechten van anderen, de normen van de samenleving, moraal en wet.
 • Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis zijn typische eenzaten: mensen die met niemand een diepe binding aangaan en als een geïsoleerd eilandje in de wereld staan.
 • Mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis zijn net als de voorgaande erg op zichzelf, maar zien, doen en zeggen dingen doorgaans ook op een eigenaardige manier. 

Iedereen herkent in deze profielen misschien wel iets van zichzelf. Elk van de bovengenoemde persoonlijkheidsstoornissen zijn immers varianten van meer ‘normale’ persoonlijkheden’, maar dan in een erg extreme vorm. Hun karaktertrekken kunnen op zich wel positief en nuttig zijn, maar net omdat ze zo’n extreme vorm aannemen vormen ze een hindernis in plaats van een hulp. Het gaat immers echt om stoornissen.

 

Bron: Geestelijk Gezond Vlaanderen

 

Nieuws & Activiteiten