neurocognitieve stoornissen & dementie

Zorgaanbod in ons Centrum:
 
Zorgeenheid Unica
Zorgeenheid Gaudium
 

wat is dementie?

Dementie is een ernstige aftakeling van het geheugen en van andere vaardigheden die met ons denken te maken hebben. Vaak wordt eerst het kortetermijngeheugen aangetast: een dementerende weet bijvoorbeeld niet meer wat hij gisteren gedaan heeft. In een verder gevorderd stadium vallen ook het onmiddellijke geheugen en het langetermijngeheugen (onze herinneringen) weg.

Dementie is méér dan vergeetachtigheid. Stress, een druk bestaan, een emotioneel moeilijke periode… kunnen maken dat iemand tijdelijk zaken minder goed kan onthouden. Bij dementie is er sprake van een alsmaar grotere achteruitgang veroorzaakt door een onherstelbare aantasting van de hersenen.

niet alleen het geheugen

Naast geheugenproblemen zullen mensen met dementie na verloop van tijd ook andere vaardigheden kwijtraken. Ze kunnen moeilijkheden krijgen met praten (afasie) en bijvoorbeeld alleen nog maar onsamenhangende zinnen met vage woorden of foute woorden maken. Ze kunnen vertrouwde dingen niet meer herkennen (agnosie) of vertrouwde handelingen zoals hun veters strikken niet meer uitvoeren (apraxie). Ze verliezen hun gevoel voor plaats en ruimte en gaan op den duur ook heel nabije personen, zoals hun partner of kinderen, niet meer herkennen. Ook andere zaken zoals rekenen, plannen maken, hun impulsen beheersen wordt na verloop van tijd moeilijk.

Omdat mensen met dementie de geestelijke mogelijkheden verliezen om met stresserende situaties om te gaan kunnen ze erg geagiteerd of zelfs agressief worden. Ze krijgen vaak ook problemen met inslapen of in slaap blijven. Ze zijn erg vatbaar voor een depressie.

Mensen bij wie dementie opduikt, ontkennen vaak lang dat er iets aan de hand is. Enerzijds omdat de gedachte dat ze hun geestelijke vermogens aan het verliezen zijn verschrikkelijk angstaanjagend is. Anderzijds omdat ze net het vermogen verliezen om dat zelfinzicht te hebben.

wijdverspreid

Dementie is een ernstig gezondheidsprobleem. Ongeveer 100.000 mensen in België hebben een of andere vorm van dementie. Anderhalf tot drie keer meer vrouwen dan mannen worden erdoor getroffen. Hoe snel de aftakeling verloopt kan erg verschillen, van 1 jaar tot 15 jaar.

Dementie is niet alleen zwaar voor de zieke zelf maar ook heel hard om dragen voor de nabije omgeving. Zij zien immers een geliefde persoon stilletjes ‘verdwijnen’, terwijl deze lijfelijk nog aanwezig is.

 

Bron: Geestelijk Gezond Vlaanderen

 

Nieuws & Activiteiten