ouderen

De doelgroep ouderen omvat alle zorgeenheden die gespecialiseerde zorg aanbieden aan personen met een psychiatrische problematiek voor de leeftijd van +65 jaar.

Het werken met de doelgroep ouderen vereist specifieke aandacht voor een aantal wetmatigheden:

  • met het ouder worden nemen de verschillen tussen de mensen toe, dit zowel wat betreft lichamelijke conditie, mentale alertheid, intellectuele bagage en mentaliteitsverschillen
  • somatische, psychische, sociale en vaak religieuze aspecten zijn bij ouderen nauwer met elkaar verweven zodat deregularisatie van één component vlugger zal leiden tot een algehele decompensatie
  • kennis van lokale geplogenheden, taal en historiek zijn van essentieel belang zijn
  • ouderen uiten over het algemeen minder vaak hun gevoelens en hebben neiging tot somatiseren, hetgeen specifieke zorg vereist
  • de derde levensfase gaat gepaard met een aantal uitdagingen en mogelijke problemen waarmee ouderen geconfronteerd worden. Elementen zoals chronische ziekte, invaliditeit en het overlijden van geliefde personen zijn niet uniek voor ouderen, maar de kans dat ze in de derde levensfase voorkomen is groter dan bij volwassenen en kinderen. Veel mensen die tijdens hun volwassenheid met problemen kampten zoals angsten, depressies, middelenmisbruik of psychosen zullen deze problemen meedragen naar de derde levensfase.
  • de principes van rehabilitatie waarbij men uitgaat van wat de patiënt nog kan zijn eveneens van toepassing voor de doelgroep ouderen

Nieuws & Activiteiten