aanbod

Afhankelijk van het zorgprogramma waarvoor een kind/jongere in aanmerking komt, zal het aanbod individueel en/of groepsgericht zijn. De diagnostiek en/of behandeling gebeurt steeds interdisciplinair wat wil zeggen dat verschillende disciplines (psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, therapeuten, onderwijsbegeleiders, artsen ...) intensief samenwerken rond het kind/de jongere en zijn context.

Concreet begeleiden we kinderen en jongeren met problematieken zoals autismespectrumstoornissen, ADHD, Gilles de la Tourette, stemmingsstoornissen, psychose, angststoornissen, posttraumatische stress stoornissen, hechtingsstoornissen enz..

Nieuws & Activiteiten