afspraak maken

Een aanmelding kan op initiatief van de ouders of door de hulpverleners telefonisch gebeuren. Hiervoor neemt men contact op met de sociale dienst van K-Delta die er voor zorgt dat voor de aanmelding de volgende formaliteiten in orde worden gebracht :

  • Noteren van identificatiegegevens, een korte omschrijving van de hulpverleningsgeschiedenis, de problematiek en de vraagstelling.
  • Digitaal verzenden van een aanmeldingsformulier welk de verwijzer/ouders zo snel mogelijk (digitaal) terug bezorgen aan de sociale dienst.

Indien de aanmelding door K-Delta weerhouden wordt, zal  er zo snel mogelijk een intakegesprek (ouders/context én jongere, eventueel verwijzer) met de arts gepland worden waarin de opname-indicatie en het aangewezen zorgaanbod verder geëxploreerd kan worden.

Indien na deze intake een kinderpsychiatrische opname geïndiceerd blijkt, wordt het gezin door de sociale dienst uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de werking van K-Delta en krijgen zij een rondleiding.

Vervolgens  zal in overleg met alle betrokkenen een opnamedatum afgesproken worden.

crisisaanmelding

In crisissituaties kan u tijdens kantooruren contact opnemen met de sociale dienst (089/50 91 78) of buiten kantooruren met de kortdurende interventiegroep tieners (089/50 91 91). In overleg met de arts zal er bekeken worden of er overgegaan kan worden tot opname.

contactgegevens

Kinder- en jeugdpsychiatrische dienst
K-Delta

Abdijstraat 2
3740 Bilzen
sociale.dienstk@mc-st-jozef.be
089 / 50 91 78 of 089 / 50 91 75

 

 

 

Nieuws & Activiteiten