kinderen & jongeren

welkom

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie – K-Delta - richt zich  tot kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar die op verschillende terreinen (school, gezin, vrije tijd enz.) ernstig zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en functioneren (gedragsmatig, emotioneel, contextueel) en hiervoor gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrische hulp nodig hebben.

missie

‘K-Delta’ is een voortreffelijke kinder- en jeugdpsychiatrische dienst die de haar toevertrouwde kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) én hun brede context een toegankelijke en kwaliteitsvolle totaalzorg aanbiedt met uitgesproken aandacht voor de noden en kwetsbaarheden, maar ook voor de krachten en de mogelijkheden van elk individu. 

We zijn ervan overtuigd dat onze waarden

 • Respectvolle bejegening
 • Actieve betrokkenheid en participatie
 • Empowerment van alle betrokkenen

bijdragen tot het realiseren van onze missie.

Onze activiteiten zijn zowel maatschappelijk, als deontologisch en ethisch verantwoord.

visie

Als kinder- en jeugdpsychiatrische dienst creëren we een veilige omgeving waarbinnen veranderingsprocessen kunnen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich verder kunnen ontplooien en dat hun gestagneerde ontwikkeling/groei terug op gang  kan komen.

De hierboven vernoemde vier kernelementen “veiligheid - verandering – ontplooiing - groei“ die in ons kleurenlogo vervat zitten, zijn zowel van belang voor de ons toevertrouwde jongeren en hun context, als voor de medewerkers en de (externe) partners. 

De geboden totaalzorg streeft naar een realistisch haalbaar herstel  van het psychisch welzijn opdat het kind/de jongere zijn/haar ontwikkelingstaken terug kan opnemen. 

Onze werking wordt gekenmerkt door

 • Interdisciplinair, professioneel samenwerken
 • Implementeren van nieuwe evidence-based en/of practice-based inzichten
 • Inter- en intrasectorale samenwerkingsrelaties aangaan die een meerwaarde  bieden in het realiseren van naadloze trajecten voor kinderen en jongeren
 • Transitie van jeugd- naar volwassen hulpverlening bevorderen

zorgaanbod

K-Delta werkt met vier leefgroepen :

 • Kortdurende interventiegroep voor tieners (KIT)
 • Kindergroep (KG)
 • Pubergroep (PG)
 • Adolescentengroep (AG)

 

Nieuws & Activiteiten