vrijwilligers

pas jij in ons plaatje? vrijwilligers in de zorg

"Vrijwilligers zijn mensen zoals jij en ik, die een meerwaarde geven aan de zorg in Limburg.
Voor de zorgbehoevenden, de mantelzorgers en de professionelen zijn vrijwilligers onmisbare schakels in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de ouderenzorg"

Gedeputeerde van Welzijn en Gezondheid
Provincie Limburg

In de realisatie van onze missie en visie leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage in het verstrekken van zorg aan patiënten en hun leefomgeving.
Door hun inzet en bijdrage in taken als uitbouw en ondersteuning van sociaal netwerk, vrijetijdsinvulling, begeleiding en ondersteuning bij vervoer of hulp en ondersteuning bij zorgtaken nemen zij actief deel aan het verlenen van zorg ter bevordering van de levenskwaliteit van eenieder.

Wij hebben vacatures voor ervaringsdeskundigen (M/V).

interesse of bijkomende inlichtingen?

Kevin Muffels
Contactpersoon vrijwilligerswerking
089/50 90 16 of kevin.muffels@mc-st-jozef.be

Nieuws & Activiteiten