tussentijdse en eindevaluatie

Je stagementor staat samen met je stagebegeleider in voor je tussentijdse en eindevaluatie. Je functioneren op dienst, het werken aan je persoonlijke doelstellingen en de bevindingen van de medewerkers van de dienst fungeren hierbij als leidraad.

Nieuws & Activiteiten

Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Ook uw steun is welkom...