patiëntenrechten, beroepsgeheim

We hechten erg veel belang aan het strikt toepassen van de patiëntenrechten, waaronder het respecteren van de privacy van de patiënten (beroepsgeheim).

Als voorbereiding op je stage verwijzen we hiervoor graag naar de wet van 22 augustus 2002 en www.patientenrechten.be
Heb je hierover nog vragen? We geven je graag meer uitleg.

Nieuws & Activiteiten