dienstregeling, uurrooster

Je uurrooster wordt opgemaakt door de stagementor in overleg met de hoofdverpleegkundige en dit volgens de principes van het ‘gezond roosteren’.
Je ‘stage-uren’ zullen zo veel mogelijk dezelfde zijn als de uren van de stagementor.
Onderling ruilen met andere studenten van dezelfde dienst is mogelijk mits akkoord van de hoofdverpleegkundige of stagementor (principe gezond uurrooster).

Nieuws & Activiteiten