praktische info studenten

begeleiding van studenten

Als student krijg je bij ons de gelegenheid om je theoretische kennis in de praktijk om te zetten.
Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn hiervoor op elke dienst één of meerdere stagementoren actief.

Samen met de stagebegeleiding van de opleidingsinstelling waken zij erover dat je tijdens je stageperiode maximaal aan je stagedoelstellingen kan werken.

 

afdrukversie:  
Praktische info studenten
Registratiefiche waarborg studentenbadge, sleutels en studentenverblijf

Nieuws & Activiteiten