steun en informatie

Via onderstaande links kan u informatie vinden over uw betrokkenheid en mogelijke bronnen van steun.


Uilenspiegel: patiëntenvereniging geestelijke gezondheidszorg

Similes: vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen

Ups & Downs: vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Ooit al zo gereageerd?: website die de beeldvorming rond psychische problemen wil veranderen

Geestelijk Gezond Vlaanderen en Samen veerkrachtig: deze website biedt een overzicht van de hulpverlening in Vlaanderen, geeft correcte info over psychische problemen en doorbreekt het taboe rond psychische problemen

Te Gek!?: project om geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te stellen via bijvoorbeeld cd’s, concerten, muzikale en literaire tournees, tv-reportages, lessenpakketten, krantenkaterns of de infomobiel

Fit in je hoofd: website om je eigen veerkracht te verhogen. Een online coachingsplatform met tests en advies op maat helpt iedereen op weg naar meer geestelijke gezondheid

Nok Nok: website voor jongeren van 12 – 16 jaar waar ze terecht kunnen met hun vragen en heel wat tips vinden om zich goed in hun vel te voelen

Zelfmoordlijn 1813: portaalsite rond zelfdoding met alle relevante info en hulpbronnen

Tele-Onthaal: hier kun je terecht als je wil praten over iets waar je mee zit

Interfederaal Gelijke Kansen Centrum: hier vind je alle info over de antidiscriminatiewet

Vigez: het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Nieuws & Activiteiten