bezoek

Een familielid of een naaste die in het ziekenhuis is opgenomen, zal uw bezoek wellicht op prijs stellen. U kunt voor hem of haar een band met de vertrouwde omgeving betekenen. U bent als bezoeker dan ook van harte welkom in het Medisch Centrum St.-Jozef. 

Om een zo optimaal mogelijke behandeling te voorzien voor iedereen vragen we om de bezoekuren te respecteren.

Wij willen u eraan herinneren dat er nog steeds een beperking op het bezoek van kracht is. In het kader van de covid-19 pandemie en rekening houdend met de mogelijke verhoogde risico’s ingevolge de varianten op het virus, vragen wij u nogmaals volgende richtlijnen strikt toe te passen:

  • Er worden 2 vaste bezoekers per patiënt/bewoner toegelaten. U spreekt dit best af met de zorgeenheid.
  • Tijdens het bezoek worden de beschermingsmaatregelen strikt toegepast:
    • Iedereen draagt een mondmasker
    • De handen worden ontsmet
    • Er wordt voldoende afstand gehouden
    • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens het bezoek. Hiervoor moeten immers de mondmaskers afgenomen worden.

Onze medewerkers kunnen u hier steeds over aanspreken. Indien u zich niet aan deze maatregelen houdt, beëindigt de medewerker het bezoek. In overleg met het team zal vervolgens de verdere bezoekregeling bekeken worden.

Op dit ogenblik hebben wij onze voorziening kunnen vrijwaren van een uitbraak in deze tweede golf. Wij hebben UW hulp nodig om uw familielid / kennis, de andere patiënten en bewoners en de medewerkers verder te beschermen!

Nieuws & Activiteiten