betrokken worden bij behandeling

patiënt en familie (mantelzorg) zijn volwaardige partners

De patiënt met zijn zorgvraag, noden en behoeften vormt het uitgangspunt voor de organisatie van de zorg. Het beluisteren van de concrete noden van de patiënt, maar ook van zijn familie en andere belangrijke derden is een essentiële voorwaarde om zorg op maat te kunnen bieden. In elk zorgplan wordt de inbreng van deze diverse actoren ook heel expliciet opgenomen.

aanwenden van de minst ingrijpende modus

We gaan ervan uit dat de zorg waar mogelijk ambulant moet geboden worden en een volledige hospitalisatie enkel mag worden overwogen wanneer de andere mogelijkheden niet toereikend zijn. Bovendien streven we ernaar om patiënten die bij ons in volledige hospitalisatie verblijven zo snel mogelijk te laten overgaan naar dag- of nachthospitalisatie en de opnameduur zoveel mogelijk te beperken.

naadloze zorg

De zorg die het Medisch Centrum St.-Jozef levert is slechts een klein deel van het gehele zorgtraject dat een patiënt doorloopt. De meeste kans op slagen wordt geboden wanneer wij starten daar waar de zorg in de thuissituatie of ambulante setting eindigt en daar waar onze zorg feilloos overvloeit in de nazorg. Om dit te bereiken plegen wij vaak overleg met de verwijzers en betrokken partijen en dit zowel op klinisch als op beleidsmatig niveau.

Nieuws & Activiteiten