voor familie & naasten

aandacht voor de naasten

Bij opname van een patiënt in een psychiatrische instelling of op een psychiatrische dienst concentreert de zorg zich hoofdzakelijk op de patiënt. Er wordt voorzien in diens opvang en begeleiding. De familieleden blijven echter met veel vragen en emoties achter waarmee ze geen blijf weten. Meer en meer verblijft de persoon met psychische problemen gewoon thuis en hebben de gezinsleden heel wat vragen over hoe omgaan met iemand die psychisch ziek is.
Via het menu kan u informatie vinden over uw betrokkenheid en mogelijke bronnen van steun.

informatie voor naasten

Al onze medewerkers gaan respectvol, serieus en zorgvuldig om met de naasten van onze zorgvragers. Als familielid, vriend of bekende kan je in sommige gevallen een positieve rol spelen in het welzijn en herstel van de zorgvrager. Wil je meer weten over de aandoening of over jouw mogelijke rol, neem dan contact op met de behandelaar of de verpleegkundige. U kan ook steeds terecht bij de sociale dienst van ons ziekenhuis. Heb je behoefte aan contact met lotgenoten, bijvoorbeeld met mensen die zelf ook een naaste hebben met psychische problemen, neem dan contact op met SIMILES. Zij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen voor naasten van mensen met psychische problemen.

beroepsgeheim

Bij het verstrekken van informatie aan de naasten en de familie gaan we uit van de ethische plicht van de hulpverlener tot beroepsgeheim. Het beroepsgeheim legt de hulpverlener op de geheimen die hem worden toevertrouwd en waarvan hij kennis heeft in hoofde van zijn beroep, niet bekend te maken. Het beroepsgeheim beschermt de privacy van de patiënt, de samenwerking en het vertrouwen in de hulpverleningsrelatie. Hiervoor vragen wij respect in onze samenwerking.

 

Nieuws & Activiteiten