opname

wat brengt u mee voor uw dossier?

 • uw identiteitskaart
 • een eventuele betalingsverbintenis in geval van privé-verzekering ( formulier E111), en/of uw persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • een telefoonnummer of contactadres van familie, huisgenoot of buur
 • een brief van de verwijzende arts of verwijzende instantie
 • de geneesmiddelen die u gebruikt, samen met het ingevulde formulier 'Mijn thuismedicatie'
 • mutualiteitattesten voor eventuele toelating tot speciale medicatie en verslagen van vroegere onderzoeken

wat brengt u mee voor uw verblijf?

 • kledij en toiletbenodigdheden
 • sport- en zwemkledij
 • slechts een kleine hoeveelheid geld en liefst geen waardevolle of kostbare bezittingen (het Medisch Centrum St.-Jozef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke bezittingen)

 

wat doet u bij aankomst?

U meldt zich aan op het aangeduide tijdstip bij de dienst onthaal, gelegen aan de hoofdingang in de Abdijstraat. Een sociaal werker of verpleegkundige begeleidt u naar uw zorgeenheid waar de volledige inschrijving plaats vindt. zij helpen u bij het vervullen van de nodige formaliteiten zoals:

 • uw inschrijving
 • uw ziektemelding bij de mutualiteit en werkgever of school
 • de verklaring van uw kamerkeuze (één- of meerpersoonskamer)
 • de regeling betreffende persoonlijke was en linnen

kennismaking met de zorgeenheid door middel van

 • een onthaal- en infosessie
 • een voorstelling van het team en andere personen die op uw zorgeenheid verblijven

ontvangstruimten

U kan uw bezoek ontvangen in de bezoekzaal van uw zorgeenheid of in de cafetaria's, verbonden aan de zorgeenheid. Hier vindt u automaten met warme en koude dranken.

telefoneren

 • Telefoneren: u kan het abonneenummer aanvragen via de verpleegkundigen van uw zorgeenheid. De kosten worden aangerekend via de maandelijkse factuur
 • Telefoon ontvangen: via het nummer 089/509111 komt men terecht bij het onthaal. De telefoniste schakelt de oproeper door naar de zorgeenheid waar u verblijft. Omwille van praktische redenen vragen we u geen telefoon te ontvangen tijdens de therapeutische activiteiten

briefwisseling

Voor een vlotte postbedeling kan u aan familie en vrienden volgend adres bezorgen:

   Medisch Centrum St.Jozef
   uw naam en voornaam
   uw zorgeenheid
   Abdijstraat 2
   3740 Bilzen

Te verzenden brieven kan u meegeven met de verpleegkundigen of afgeven aan het onthaal. Postzegels kan u aankopen bij de dienst Onthaal

huisregels


Omwille van uw veiligheid en uw comfort leggen we u enkele huisregels voor:

 • Roken is enkel toegelaten in de daarvoor voorziene ruimtes
 • Elektrische apparaten die op het net aangesloten worden, kan u slechts gebruiken na onze technische controle
 • U neemt enkel medicatie die door de arts is voorgeschreven
 • Het spreekt voor zich dat alcohol en drugs verboden zijn!
 • Rijden met de wagen of motor doet u enkel na toelating van de geneesheer
 • GSM-gebruik kan zeer storend zijn. We vragen dat u zich strikt houdt aan de voorschriften die u meegedeeld worden op uw zorgeenheid.

Nieuws & Activiteiten