nieuws & activiteiten

Medisch Centrum St.-Jozef behaalt 2de accreditatie

26 september 2023

 

Dag na dag zetten bijna 600 enthousiaste medewerkers zich in om warme, veilige en kwalitatieve zorg te bieden aan en samen met zorgvragers, familie/naasten en professionele partners.


In juni 2018 reeds werd het Medisch Centrum St.-Jozef hiervoor beloond met haar eerste ziekenhuisbrede accreditatie bij het toenmalige NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie in de Zorg). Met een accreditatie wordt de kwaliteit van de dienstverlening erkend en bevestigd. 
Ook al zorgde Covid voor een ‘moeilijke’ periode, het Medisch Centrum St.-Jozef is fier dat in die periode het kwaliteitsniveau kon behouden blijven.

Ondertussen sloegen alle medewerkers, samen met hun zorgvragers, hun familie en naasten, de weg van continue groei en verbetering verder in.

 

Een tweede accreditatie, met een zeer lovende beoordeling, volgde in juni jongstleden. De accreditatie werd toegekend door Qualicor Europe (voormalig NIAZ) na een grondige doorlichting van kwaliteit, veiligheid, het betrekken van zorgvragers en het continu werken aan verbetering. 

De officiële uitreiking van het certificaat door dr. Ellen Joan van Vliet (CEO Qualicor Europe) ging, omwille van de vakantieperiode, door  op  maandag 25 september. Als Medisch Centrum zijn we niet alleen trots op  het behaalde resultaat maar vooral op onze medewerkers en allen die hieraan meewerkten.
We zijn er echter van overtuigd dat het blijven evolueren naar veilige, kwalitatieve en warme zorg continue inspanningen vergt.
Om die reden stappen we als organisatie, samen met Qualicor Europe, in een continu verbeterprogramma dat loopt tot juni 2028.

 

Nieuws & Activiteiten