nieuws & activiteiten

Intentieverklaring MCSJ en Asster

27 januari 2023

De bestuurders van Asster te Sint-Truiden en Medisch Centrum St.-Jozef te Munsterbilzen, hebben 24/01 een intentieverklaring tot intensieve samenwerking ondertekend. In deze intentieverklaring staat opgenomen dat beide psychiatrische ziekenhuizen een fusie als juridische finaliteit van het verdere samenwerkingsproces ambiëren. De fusie zal resulteren in een autonome vzw met een eigen bestuur in nauwe samenwerking met de Organisatie Broeders van Liefde.   

Als de fusie gerealiseerd wordt, zal het ziekenhuis ongeveer 900 ziekenhuisbedden en -plaatsen tellen, naast 135 PVT-plaatsen. Er zullen meer dan 1.600 medewerkers tewerkgesteld zijn.

Centrale motivatie is een ambitie van Asster en MC St.-Jozef om kwaliteitsvolle en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor de patiënt, bewoner en zijn naasten te realiseren. Een zorgaanbod gebaseerd op populatiegerichte zorg (‘public mental health’) en afgestemd op zorgnoden, met duidelijke instroompoorten en uniforme concepten. Lokaal als uitgangspunt, centraal waar nodig en mogelijk.

In de samenwerking zullen we focussen op de toegankelijkheid van de zorg met een gezamenlijke ambitie om een nog nader te bepalen zorgcapaciteit naar Noord-Limburg over te hevelen. Naast zorginhoud, waarbij we voor alle duidelijkheid geen verhuis van klinische activiteit op korte termijn nastreven, wensen we samen een efficiënte inzet van ondersteunende en stafdiensten te realiseren, zoals boekhouding, IT, DPO, duurzaamheid, communicatie, juridische ondersteuning, apotheek, HR, … Een laatste ambitie is een versterking van wetenschappelijk onderzoek en, hieraan gekoppeld, een streven naar de uitbouw van universitaire bedden in Limburg. Er zal bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking maximaal afgestemd worden met de netwerken, OPZC Rekem, het Kinderpsychiatrich Centrum (KPC) , het Centrum voor Kinderpsychiatrie (CvK) en met de Limburgse algemene ziekenhuizen.

 

Er zal een overlegcomité opgericht worden dat de intentieverklaring verder zal operationaliseren.. Zij zullen rapporteren aan een stuurgroep. De stuurgroep zal in samenspraak met beide bestuursorganen instaan voor de verdere implementatie van de intentieverklaring.

 

We leven in complexe tijden, met grote uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en voor de psychiatrische en algemene ziekenhuizen. Het Medisch Centrum St.-Jozef  en Asster gaan voorop in het aangaan van de uitdagingen die zich stellen.

Nieuws & Activiteiten