nieuws & activiteiten

What Do You Think -project Unicef België

19 april 2021

Wat zou ik graag willen veranderen om mij beter te voelen?

 

Bij de hoofdingang van K-Delta werden twee grote vleugels op de ramen aangebracht? Deze zijn het resultaat van het creatief atelier dat heeft plaatsgevonden in het kader van het “What Do You Think”-project van UNICEF België. Op de vleugels hebben de kinderen en jongeren veren geplakt met daarop getekend/geschreven wat zij zouden willen veranderen zodat kinderen en jongeren zich beter zouden voelen (hun ideale wereld).

 

Het opzet van dit project is om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te interviewen. De meningen en aanbevelingen die naar voor komen, worden dan d.m.v. een rapport doorgegeven aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind en ook aan de beleidsmakers in België. Zo hoopt UNICEF België bij te dragen tot verandering in de wereld van en de hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Er vonden op K-Delta verschillende groepsgesprekken plaats om op kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg aan het woord te laten. Er werd o.a. stilgestaan bij wat ze leuk vinden aan het ziekenhuis (wat gaan ze het meest missen als ze het ziekenhuis mogen verlaten?) en wat ze minder leuk vinden (wat moet er veranderen zodat ik me nog beter voel?). Het resultaat was een stevig verslag dat we aan Unicef België hebben bezorgd.

Dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bij gedragen en met name aan de kinderen en jongeren voor hun openheid, eerlijkheid en spontaniteit

Hopelijk kunnen we hiermee voor hen toch een verschil maken en een ‘mooiere’ wereld voor hen mee helpen creëren.

Namens het K-team en onze kinderen en jongeren

Nieuws & Activiteiten