Mensen met psychische klachten krijgen bij ons alle ruimte om beter te worden
Familie en omgeving van de patiënt spelen een belangrijke rol in het zorgproces
Uw patiënt heeft nood aan professionele hulp. Hoe kunnen wij u helpen?
Geestdriftige, toegewijde professionals en vrijwilligers: dat zoeken wij!

Nieuws & Activiteiten

Aanpassing bezoekregeling

23 oktober 2020

In het kader van de toenemende besmettingsgraad bij de bevolking en de evolutie van de covid-19 epidemie werd de bezoekregeling in het Medisch Centrum St.-Jozef aangepast. Voortaan worden slechts TWEE VASTE bezoekers per patiënt of bewoner toegelaten.

Individuele zorgeenheden kunnen afwijkende maatregelen toepassen rekening houdend met de situatie op de afdeling, het risico voor de verblijvenden en de beschikbare faciliteiten.


Wij hopen opnieuw op uw begrip en uw samenwerking om corona van onze campus te weren en dit in het belang van onze patiënten, bewoners en medewerkers.