nieuws & activiteiten

Bezoek aan onze zorgeenheden Sp en OP (ZMK) - ouderenzorg

15 mei 2020

In opvolging van onze berichtgeving rond het starten van bezoekmomenten (onder voorwaarden) in ons ziekenhuis, gelieve rekening te houden met volgende informatie:

Het bezoek aan patiënten van de zorgeenheid Sp zal ten vroegste mogelijk zijn vanaf 25 mei. Deze datum wordt volgende week opnieuw geëvalueerd.

Het bezoek aan patiënten van onze zorgeenheid OP (ouderenpsychiatrie) op de campus van het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) te Maaseik is afhankelijk van het beleid van het ziekenhuis ZMK. Op dit ogenblik kunnen wij nog geen richtdatum meegeven.

Voor alle andere zorgeenheden is het bezoek reeds mogelijk of zal maandag starten. Dit is steeds op afspraak met de betreffende zorgeenheid.

Wij danken alle bezoekers voor het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen.

Nieuws & Activiteiten