nieuws & activiteiten

Informatiemarkt zelfhulpvriendelijk ziekenhuis 15 mei 2019

29 april 2019

Op woensdag 15 mei 2019 nodigen ZOPP vzw Limburg en het Medisch Centrum St.-Jozef jullie van harte uit op de vijfde editie van de informatiemarkt in het kader van “Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis”. Naast patiënten, familie en medewerkers stellen we deze editie een tweede keer open voor opleidingsinstellingen, eerstelijnszorgverleners en geïnteresseerden.

Patiëntenparticipatie, empowerment, het betrekken van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen, herstelgericht werken zijn actuele thema’s binnen de gezondheidszorg van vandaag. Er is een steeds groter wordende vraag om het perspectief van patiënten(verenigingen) actief en betekenisvol te betrekken in de gezondheidszorg en het onderwijs. 

 Deze informatiemarkt (van 13.30 uur tot 18.00 uur) is een verdere aanzet van het Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP vzw Limburg om  onderwijsinstellingen en eerstelijnswerkers actief te betrekken in hun samenwerking met zelfhulpgroepen, familieverenigingen en het herstelgericht werken.

 Inschrijven?

Inschrijven (studenten, eerstelijnszorgverleners en geïnteresseerden )

is gratis maar verplicht en kan via:

ZOPP Limburg: Bel naar 011 94 62 20 of via info@zopp-limburg.be

Bijlage uitnodiging informatiemarkt

Nieuws & Activiteiten