polikliniek consultaties

Naast een aanbod van behandeling via volledige opname (residentieel) of via dagopname (semi-residentieel) beschikt Medisch Centrum St.-Jozef over een poliklinisch aanbod voor verschillende doelgroepen:

- Kinderen en jongeren (4-18 jaar)
- Volwassenen
- Ouderen (65+)

Kinder- en jeugdpsychiatrische consultaties vinden plaats bij dr. Tine Jaspers, dr. Inge Brans, dr. Lies Aerts, dr. Anne Nelis of dr. Ines Basten.

Voor de doelgroep volwassenen en ouderen worden er vanaf september 2022 adviesraadplegingen aangeboden uitgevoerd door een arts-specialist in opleiding onder supervisie van psychiater dr. Geert Schürgers. Deze raadplegingen zijn bestemd voor patiënten van 18 jaar en ouder die op het moment van aanmelding niet in behandeling zijn bij een psychiater. Na verwijzing door een huisarts of psycholoog worden er twee psychiatrische consultaties voorzien per patiënt. Voor ouderen met (het vermoeden van) een cognitieve problematiek zal er een interne verwijzing gebeuren naar gerontopsychiaters dr. Heidi Peeters of dr. Christine Minnekeer. Er vindt een diagnostische inschatting plaats en patiënten krijgen advies over zaken als medicatie en psychotherapeutische behandeling. Het advies wordt vervolgens zo snel mogelijk schriftelijk bezorgd aan de verwijzer. Vanuit de adviesraadpleging worden er geen attesten voorzien voor andere instanties (zoals mutualiteit, FOD, justitie). Om de wachttijd te beperken en een vlotte doorstroming te garanderen wordt er via deze weg in de regel geen langdurige ambulante opvolging opgestart binnen Medisch Centrum St.-Jozef.

Patiënten die specifiek worden verwezen voor elektroconvulsietherapie (ECT) worden op intake gezien door dr. Daniëlla Cuenen of dr. Geert Schürgers.

Verder kan er binnen de polikliniek door verschillende psychiaters opvolging gebeuren na een opname of dagbehandeling in ons ziekenhuis.

Aanmelding consultaties kinderen en jeugd: 089/50 91 85 op werkdagen tussen 8u00 en 16u30
behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag

Aanmelding adviesraadpleging: 089/50 90 68 op werkdagen tussen 8u30 en 12u

 

 

Nieuws & Activiteiten