assessment center (ambulant psychodiagnostisch onderzoek)

Ons Centrum biedt de mogelijkheid tot ambulante testing aan, na indicatiestelling of verwijzing door een aan ons centrum en/of aan het Noolim-netwerk verbonden psychiater. 

Hierbij wordt door een psycholoog een zogenaamd psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd dat bestaat uit een reeks wetenschappelijk gevalideerde testen (vragenlijsten, observatieschalen, tests en interviews). Op basis hiervan kan de psycholoog een gedetailleerd profiel afleiden. Hierdoor kan er een meer nauwkeurige diagnose worden gesteld en kan er gerichter worden behandeld.

mogelijke focus van een psychodiagnostisch onderzoek

  • intelligentieonderzoek (IQ)
  • persooonlijkheidsonderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek
  • verfijning diagnostiek van psychiatrische aandoeningen

 Gemiddeld dient u 2 halve dagen te voorzien.

voor meer informatie verwijzen wij graag (via ons centraal nummer 089/50 91 11) naar:

mevrouw Anne Brück - psychologe Doelgroep Volwassenen 
mevrouw Suzy Delarbre - psychologe Doelgroep Ouderen

Nieuws & Activiteiten