ECT (electroconvulsietherapie)

wanneer is ECT aangewezen?

Uw behandelend arts heeft met u de mogelijkheden van ECT besproken.

ECT is effectief bij patiënten met een depressie,bipolaire stoornis en sommige vormen van psychose.
Bij deze aandoeningen is het evenwicht van bepaalde scheikundige stoffen, die zorgen voor de prikkeloverdracht tussen de zenuwcellen (neurotransmitters) verstoord.

wat is ECT?

ECT of electroconvulsietherapie is het onder korte narcose toedienen van een elektrische impuls. Hierdoor ontstaat in de hersenen een ontlading (convulsie genoemd) waardoor het evenwicht van de zogenaamde neurotransmitters in de hersenen hersteld wordt.

ECT is een behandelingsvorm die al meerdere decennia wordt toegepast.
ECT is zeer doeltreffend, snelwerkend en veilig.

moet ik tijdens de ECT-behandeling in het ziekenhuis verblijven?

ECT kan zowel in dagbehandeling als tijdens een ziekenhuisopname uitgevoerd worden.
Uw arts bespreekt met u de concrete mogelijkheden.

en wat na het stoppen van de ECT-behandeling?

Een ECT-behandeling wordt steeds in combinatie met andere vormen van ondersteuning uitgevoerd. Uw arts bespreekt met u welke nabehandeling voor u het meest geschikt is.

is mijn toestemming nodig om een ECT-behandeling uit te voeren?

In overleg met uw arts beslist u zelf of ECT voor u een goede keuze is. Uw geneesheer zal u vragen om uw schriftelijke toestemming te geven.
U kan uw toestemming op elk moment intrekken.

Soms wordt ECT toegepast zonder de schriftelijke toestemming van de patiënt. Dit gebeurt alleen wanneer de patiënt door de ernst van zijn/haar ziekte niet kan instemmen en wanneer de behandeling levensreddend wordt. In dat geval wordt de toestemming aan de vertegenwoordiger van de patiënt, meestal een familielid, gevraagd.

is één ECT-behandeling voldoende?

Voor een goed resultaat zijn meerdere behandelingen noodzakelijk, bij voorkeur tweemaal per week. Het is belangrijk dat u het effect van de behandeling met uw arts bespreekt omdat dit mee bepaalt hoeveel behandelingen er juist nodig zijn.

Tijdens de wekelijkse consultaties zal de geneesheer hier specifiek naar vragen.
Alle aspecten van uw behandeling of eventuele onduidelijkheden kunnen hierbij besproken worden.

informatie

We hechten er veel belang aan om u correct te informeren over ECT en uw vragen zo goed
mogelijk beantwoorden.
Indien u dit wenst tonen we u een DVD over het juiste verloop van ECT en geven we verdere informatie aan de hand van onze uitgebreide informatiefolder.

voor de behandeling

De ECT-behandeling heeft plaats onder een korte, lichte, algemene narcose. Het is daarom belangrijk dat we vooraf uw lichamelijke toestand in kaart brengen. Hiervoor vindt meestal een bloedonderzoek en onderzoek van het hart (EKG of elektrocardiogram) plaats. Uw arts bespreekt met u wanneer deze onderzoeken best worden uitgevoerd.
De dag van de behandeling dient u nuchter te zijn, wat betekent dat u niet mag eten of drinken.
Op voorhand zal uw arts met u bespreken of u uw medicatie de dag van de behandeling al dan niet dient in te nemen.

tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling draagt u best loszittende, makkelijke kleding. Juwelen en uurwerk worden
uitgedaan. U kan deze in bewaring aan de verpleegkundigen geven of thuis achterlaten. Een eventueel kunstgebit dient verwijderd te worden, alsook nagellak en contactlenzen.

onmiddellijk na de behandeling

Onmiddellijk na de behandeling blijft u onder strikt medisch toezicht. De arts en verpleegkundigen volgen onder meer uw bloeddruk, ademhaling, hartfunctie en psychische toestand op.

zijn er bijwerkingen na de ECTbehandeling?

Sommige personen hebben na de behandeling last van enkele bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid, spierstijfheid, lichte verwardheid en geheugenproblemen. Het is belangrijk dat u met uw arts bespreekt wanneer en welke bijwerkingen u ervaart.

hoe kan u bij ons terecht?

U dient verwezen te zijn door uw behandelend arts, die contact opneemt met dr. Leen Jeurissen,
dr. Daniëlla Cuenen (patiënten tot 65 jaar oud) of dr. Heidi Peeters (patiënten vanaf 65 jaar oud).

Voorafgaand aan de ECT-behandeling zal er een consultatie plaatsvinden om in te schatten of u in
aanmerking komt voor een ECT-behandeling.

Indien u in aanmerking komt, zullen er een aantal concrete afspraken met u gemaakt worden. U kan dan uiteraard bijkomende vragen stellen in verband met eventuele onduidelijkheden.

het behandelteam

Psychiaters

  • dr. Leen Jeurissen
  • dr. Heidi Peeters
  • dr. Daniëlla Cuenen

Anesthesisten

  • dr. Fons Jehoul
  • team anesthesisten AZV Tongeren

Verpleegkundigen

  • Carmela Catalano
  • Johan Cuypers
  • Marieke Schoenmaekers

Onthaalmedewerker

  • Elif Yildiz

waar vindt u ons?

Medisch Centrum St.-Jozef
Medisch Technisch Centrum
Abdijstraat 2
3740 Bilzen

hoe kan u ons bereiken?

Op weekdagen tussen 8 uur en 16.30 uur via het nummer 089 50 90 68.

MTC@mc-st-jozef.be

 

Nieuws & Activiteiten