zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

In januari 2017 ondertekende het Medisch Centrum Sint Jozef de intentieverklaring met ZOPP Limburg. Hierdoor integreert het Medisch Centrum het concept ‘Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’, waardoor de participatie van zelfhulpgroepen op een structurele en uniforme manier wordt verankerd.

ZOPP staat voor ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie en is de regionale antenne die Trefpunt Zelfhulp (TZ) samen met het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) uitbaat.

Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie. We zorgen er ook voor dat de stem van de patiënt meer wordt gehoord. Hiervoor werken we met de verenigingen samen om hen sterker te maken én om vervolgens de zorgkwaliteit te verbeteren.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van ZOPP (www.zopp.be)

De activiteiten van ZOPP kennen 3 speerpunten:

  • patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
  • stem van de patiënt meer gehoor geven
  • een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

Het medisch Centrum Sint Jozef heeft een samenwerkingsovereenkomst met volgende verenigingen:

AA: Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Meer informatie: https://www.aavlaanderen.org/index.php

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw: De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie die samenwerkingsverbanden heeft met andere zelfhulpgroepen en organisaties waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, de Regionale Expertisecentra Dementie en het Vlaams Patiëntenplatform en en diverse overheden.

Meer informatie: https://www.alzheimerliga.be/nl

ANBN: De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. De Vereniging ANBN bestaat sinds 1980 en heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Centraal staat zelfhulp bij eetstoornissen: mensen helpen mensen.

Meer informatie: https://www.anbn.be/over-an-bn/

Al-Anon: De Al-Anon Familiegroepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Ze bespreken onderling hun ervaringen en geven elkaar kracht en hoop.

Meer informatie: http://www.al-anonvl.be/

PASS: PASS staat voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis. PASS is een autonome zelfhulpgroep voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap.

Meer informatie: https://passgroepen.com/over/

Uilenspiegel: is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We willen samen streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma's

Meer informatie: https://www.uilenspiegel.net/

Similes: is de vereniging van en voor mensen die zorg dragen voor iemand die psychisch kwetsbaar is. Zij bieden begrip, informatie, advies en alle steun die nodig is om het beste te halen uit die bijzondere zorgrelatie. Zij hebben kringwerkingen in de verschillende regio's over Vlaanderen. Zij bieden een luisterlijn aan voor familieleden. Er zijn regelmatig gespreksbijeenkomsten, infomomenten en / of lotgenotencontact voor familie van psychisch kwetsbare personen.

Meer informatie: https://nl.similes.be/

SOS nuchterheid: Zelfhulpgroep voor mensen met een afhankelijkheid voor alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen. Zowel mensen die zoekende zijn als mensen die opgenomen zijn, zijn welkom

Meer informatie: http://www.sosnuchterheid.org/hasselt

Ups & Downs: Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.

Meer informatie: https://www.upsendowns.be/

VZW Autisme Leeft: zet als vrijwilligersorganisatie in op een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis via culturele, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in meerdere regio’s in Limburg (Hasselt, Maasmechelen, Pelt en Sint-Truiden).

Dit aanbod bestaat uit 4 speelpleinen de Puzzel, 2 jeugdwerkingen de Spetters, 3-daagse dagkampjes, hobby’s ‘Ikkies’ op maat van de doelgroep en naschoolse opvang De Puzzel voor kinderen met ASS en een bijkomende mentale beperking en/of ernstige ontwikkelingsachterstand.

Meer informatie: https://autismeleeft.be

Daarnaast waren op onze informatiemarkten, in kader van zelfhulpvriendelijk ziekenhuis, ook reeds aanwezig: NA (on hold), Actief WW (on hold), inloophuis Compagnie Munsterbilzen, aanloophuis De brug Medisch Centrum, Uilenspiegel VZW, Alzheimer Liga Vlaanderen, LEF, Herstelacademie

Aanloophuis 'De Brug' Medisch Centrum St. –Jozef: Ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning bij het individueel herstelproces en de oprichting van het aanloophuis 'De Brug' waar vertrouwelijke gesprekken onder "lotgenoten" kunnen plaatsvinden.

Meer informatie: ervaringsdeskundigen aanloophuis Medisch Centrum St.-Jozef

Herstelacademie Limburg: Een herstelacademie biedt cursussen aan die het herstelproces van mensen ten goede komen. Dit gebeurt in coproductie tussen mensen met ggz-ervaringen en professionelen. De herstelacademie gaat over vorming, niet over behandeling. De werkgroep HerstelAcademie wil inspireren om nieuwe herstelacademies op te richten.

Meer informatie: https://www.herstelacademie.be/

Inloophuis Munsterbilzen 'De Compagnie': Het  inloophuis  wil een warme ontmoetingsplek zijn voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een plaats waar mensen tot rust kunnen komen, maar ook aan de slag kunnen gaan met hun verder herstel. Samen willen we op zoek gaan wat mensen hun mogelijkheden zijn en nadenken over de uitbouw van een herstelondersteunende omgeving en geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie: inloophuis waterstraat 9 Munsterbilzen

LEF: staat voor Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum. De leden van de werkgroep LEF zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die een grote impact op hun leven heeft gehad en soms nog heeft. Zij hebben allen een hele weg afgelegd in de Geestelijk Gezondheidszorg. Als geen ander weten zij wat het betekent om psychisch kwetsbaar te zijn, maar ook hoe een herstelproces kan verlopen. Ze leerden vanuit eigen krachten om te gaan met de hindernissen op hun pad.

Meer informatie: opvragen via info@lefggz.com of invullen contactformulier via: https://www.lefggz.com

 

 

 

 

 

Nieuws & Activiteiten