zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

In januari 2017 ondertekende het Medisch Centrum Sint Jozef de intentieverklaring met ZOPP Limburg. Hierdoor integreert het Medisch Centrum het concept ‘Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’, waardoor de participatie van zelfhulpgroepen op een structurele en uniforme manier wordt verankerd.

ZOPP staat voor ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie en is de regionale antenne die Trefpunt Zelfhulp (TZ) samen met het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) uitbaat. 

De activiteiten van ZOPP kennen 3 speerpunten:

  • patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
  • stem van de patiënt meer gehoor geven
  • een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

 

Het medisch Centrum Sint Jozef heeft een samenwerkingsovereenkomst met volgende verenigingen:

Actief WW: Limburgse weduwen en weduwenaars, die samen met lotgenotenop een actieve manier het rouwproces verwerken. Zij bieden lotgenoten de gelegenheid en ruimte om elkaar te ontmoeten, te praten en te luisteren naar elkaar.

Meer informatie: http://www.actiefww.com/

SOS nuchterheid: Zelfhulpgroep voor mensen met een afhankelijkheid voor alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen. Zowel mensen die zoekende zijn als mensen die opgenomen zijn, zijn welkom

Meer informatie: http://www.sosnuchterheid.org/hasselt

AA: Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Meer informatie: https://www.aavlaanderen.org/index.php

PASS: PASS staat voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis. PASS is een autonome zelfhulpgroep voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap.

Meer informatie: https://passgroepen.com/over/

Ups & Downs: Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.

Meer informatie: https://www.upsendowns.be/

NA: Narcotics Anonymous is een non-profit gemeenschap of de samenleving van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die regelmatig bij elkaar komen om clean te blijven. (voorbereiding samenwerking)

Meer informatie: http://www.na-belgium.org/nl/

Verder waren op onze informatiemarkten in kader van zelfhulpvriendelijk ziekenhuis reeds aanwezig: SOS nuchterheid, AA, NA, Actief WW, PASS Hasselt, UPS & Downs, inloophuis Compagnie Munsterbilzen, aanloophuis Medisch Centrum, Uilenspiegel VZW, AN BN,
Alzheimer Liga Vlaanderen, LEF, Al Anon

Nieuws & Activiteiten