wat kost uw verblijf

welke kosten zijn aan uw verblijf verbonden? 

persoonlijke kosten

  • Het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs (= remgeld). Dit is het bedrag dat bepaald wordt door o.a. de wijze van inschrijving in uw mutualiteit en de duur van uw opname in het Medisch Centrum en eventueel andere ziekenhuizen
  • Een persoonlijke bijdrage voor geneesmiddelen
  • Het persoonlijk aandeel in de toezichthonoraria van de geneesheren
  • Bijkomende kosten
  • Was- en/of linnenkosten
  • Kappersbezoek
  • Telefoonkosten
  • Supplement voor een éénpersoonskamer
  • Diversen

Informatie over de kosten van opname zijn grotendeels terug te vinden in de "opnameverklaring" waarvan je een exemplaar ontvangt bij de opname en uitleg krijgt van de medewerkers van de sociale dienst. U kan het document hier reeds inkijken, evenals de bijhorende toelichting

ereloonsupplementen

De geneesheren, verbonden aan ons ziekenhuis, rekenen geen ereloonsupplementen aan bij gebruik van éénpersoonskamers. 

hospitalisatievergoeding

Sommige mutualiteiten of verzekeringsmaatschappijen voorzien een hospitalisatievergoeding. Voor informatie hierover kan u zich wenden tot de Sociale Dienst

wanneer moet u betalen?

Maandelijks ontvangt u een factuur Hierop vindt u welk bedrag door u en welk bedrag door uw ziekenfonds dient betaald te worden.

Nieuws & Activiteiten