veiligheid en diefstal

algemene veiligheid

Het Medisch Centrum St.-Jozef zet steeds alle mogelijke middelen in om uw veiligheid als patiënt of bezoeker te garanderen. Het ziekenhuis wil een maximaal gevoel van veiligheid creëren door extra aandacht te besteden aan het voorkomen van vandalisme, diefstal en brand.

diefstalpreventie

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstallen of beschadiging aan de eigendommen van de patiënten.

Een ziekenhuis is een voor het publiek makkelijk toegankelijk gebouw. Diefstal of beschadiging van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten. Bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op uw kamer. Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten kan u in bewaring geven, of beter nog: u laat ze best thuis. Informeer u bij de verpleegkundigen.

Als uw wagen op de parking van het ziekenhuis blijft staan tijdens uw opname, laat dan geen waardevolle voorwerpen achter en sluit hem dan zorgvuldig af.

Als u toch het slachtoffer wordt van een diefstal of beschadiging, meldt u dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.

verzekering

Vooreerst dient duidelijk gesteld te worden dat het feit dat een persoonlijk voorwerp in het ziekenhuis verloren geraakt, beschadigd of gestolen wordt of wanneer u een letsel hebt opgelopen bv. ten gevolge van een val, dit niet automatisch betekent dat u hiervoor door de verzekering van het ziekenhuis zal worden vergoed.

De verzekering van het ziekenhuis komt enkel tussen wanneer het verlies, de beschadiging of het letsel te wijten is aan een fout of nalatigheid van een personeelslid. Het is echter niet het ziekenhuis, doch wel de verzekering van het ziekenhuis die beslist of ze al dan niet zal tussenkomen. Dus het feit dat een dossier wordt overgemaakt aan de verzekering betekent niet automatisch dat u ook zal worden vergoed. Wanneer de verzekering tussenkomt betekent dit ook niet automatisch dat u integraal zal worden vergoed. De verzekering houdt immers ook rekening met bv. slijtage en eventuele tussenkomst van het ziekenfonds.

Breng bij uw opname geen onnodige toestellen mee, met het oog op uw algemene veiligheid en die van uw medepatiënten. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor ongevallen door of met elektrische toestellen die van huis werden meegebracht.

Nieuws & Activiteiten