kwaliteit in de zorg

belang van kwaliteit

Financiële indicatoren zijn uiteraard erg belangrijk om onze ziekenhuisorganisatie gezond te houden, maar ook kwaliteitsindicatoren zijn cruciaal. Kwaliteitsindicatoren zijn maar zinvol wanneer ze zowel evidence based alsook value based zijn en hierop getoetst kunnen worden.

De professionele –technische, wetenschappelijk onderbouwde en veilige zorg staat evenwel niet los van een warme en aandachtige zorg waarbij de zorgvrager als partner deel uitmaakt van de toevertrouwde zorg.

Samen en met de ondersteuning van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), huidige naam Qualicor, wordt er vanuit ons ziekenhuis gestreefd naar heldere en relevante indicatoren wetende dat de Geestelijke Gezondheidszorg zich niet louter in cijfers laat vatten.

Streven naar openheid en transparantie geeft voor de zorgvragers en netwerkers binnen onze zorgregio, mogelijks aanleiding tot een cultuur van debat en dialoog.

NIAZ geaccrediteerd

Na een grondige audit, die liep van 5 tot en met 8 juni 2018, mag het Medisch Centrum St.-Jozef in Munsterbilzen zich NIAZ-geaccrediteerd noemen. Dit instellingsbrede kwaliteitslabel wordt uitsluitend toegekend aan de beste zorginstellingen wiens uitmuntende zorgkwaliteit en patiëntgerichte werking aan talloze normen en standaarden voldoen. “Iets waar al onze teams – van de ondersteunende diensten tot het zorgpersoneel - dagelijks vol overgave aan werkt. Voor onze patiënten streven we altijd naar beter: met deze accreditatie zien we die inzet dubbel en dik beloond!”

NIAZ is inmiddels relatief gangbaar voor algemene ziekenhuizen, maar nu is ook het psychiatrisch ziekenhuis van Munsterbilzen tot deze club toegetreden. Op 24 oktober 2018 mochten wij de accreditatie officieel in ontvangst nemen in aanwezigheid van Minister Vandeurzen, medewerkers en sectorgenoten tijdens een feestmoment in Munsterbilzen. “Een mooie gelegenheid om dit intensieve traject af te sluiten en iedereen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme”, aldus Cindy Monard. “Dat we samen presteren op hoog niveau is dankzij NIAZ immers bewezen.”

Nieuws & Activiteiten