kwaliteit in de zorg

Onze samenleving verwacht vandaag meer dan ooit dat wij als ziekenhuis op een verantwoorde manier met middelen omgaan en dat wij aan iedere burger effectieve en efficiënte zorg aanbieden met de hoogste kwaliteit.

Financiële indicatoren zijn uiteraard erg belangrijk om onze ziekenhuisorganisatie gezond te houden, maar ook kwaliteitsindicatoren zijn cruciaal. Kwaliteitsindicatoren zijn maar zinvol wanneer ze zowel evidence based alsook value based zijn en hierop getoetst kunnen worden.

De professionele –technische, wetenschappelijk onderbouwde en veilige zorg staat evenwel niet los van een warme en aandachtige zorg waarbij de zorgvrager als partner deel uitmaakt van de toevertrouwde zorg.

Samen en met de ondersteuning van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) wordt er vanuit ons ziekenhuis gestreefd naar heldere en relevante indicatoren wetende dat de Geestelijke Gezondheidszorg zich niet louter in cijfers laat vatten.

Streven naar openheid en transparantie geeft voor de zorgvragers en netwerkers binnen onze zorgregio, mogelijks aanleiding tot een cultuur van debat en dialoog.

Nieuws & Activiteiten

Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Ook uw steun is welkom...