thematische inspectie

vrijheidsbeperkende maatregelen

In januari 2017 vond op onze kinderpsychiatrische dienst een inspectie 'vrijheidsbeperkende maatregelen' plaats.  Deze term omvat alle handelingen die een beperking van de keuze- of de bewegingsvrijheid van de patiënt inhouden. Voorbeelden zijn: afzondering in een aparte ruimte, het verwijderen uit de groep, het verbieden om de GSM te gebruiken, ... Het resultaat van deze inspectie kan u lezen in het volledige rapport via deze link.

Wij trachten de jongeren steeds maximale bewegingsvrijheid te gunnen. Helaas moeten we in sommige crisissituaties vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen om de jongere tegen zichzelf te beschermen of de andere leden van de leefgroep of hulpverleners veilig te stellen. In dat geval doen wij dit zo kort, zo veilig en zo menswaardig mogelijk.

In het MC St-Jozef nemen we  acties om vrijheidsbeperkende maatregelen zo weinig mogelijk te moeten toepassen.  Onze medewerkers krijgen opleiding in het omgaan met crisissituaties en de jongeren leren aanvoelen wanneer hun spanningsniveau stijgt, wat mogelijke oorzaken van spanning zijn en hoe ze hier beter mee kunnen omgaan.

De opgenomen kinderen,  jongeren en hun naaste omgeving worden bovendien zelf actief betrokken in hun behandeling: zij nemen  steeds vaker deel aan de teamgesprekken waar het team hun evolutie en verdere behandelplan bespreekt. Via de wekelijkse groepsvergadering hebben de kinderen en jongeren inspraak in het gebeuren binnen de leefgroep  en aan het einde van de opname wordt een tevredenheidsenquête afgenomen bij kinderen/jongeren en hun naasten die als informatiebron dient om bij te sturen in de zorgverlening die wij bieden.

Aan onze werkgroep 'beschermende en beperkende maatregelen' neemt  een ervaringsdeskundige deel. Dit is iemand die zelf een geestelijke gezondheidsproblematiek heeft meegemaakt en, zoals het woord zegt, vanuit eigen ervaringen en belevenissen advies kan geven.

Respect voor onze patiënten is een belangrijke waarde. Ook het vrijwaren van de veiligheid van diezelfde patiënt, de medepatiënten en het hulpverlenend team is een belangrijk aandachtspunt. De aanbevelingen van het rapport, het delen van goede praktijken uit de sector en het kritisch evalueren van de eigen werking, moeten garant staan voor een verderzetting van een zorgverlening waarin vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum kunnen herleid worden en, indien toch absoluut noodzakelijk, op een respectvolle manier gebeuren.

onderwijs

De zorgeenheid K-Delta voor kinderen en jongeren biedt erkend onderwijs zodat de leerachterstand tijdens de opname zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit onderwijs is erkend en wordt geïnspecteerd vanuit de Vlaamse Onderwijsinspectie.

De laatste inspectie vond plaats op 30 januari 2017. Het verslag hierover kan u via deze link terugvinden.

 

 

Nieuws & Activiteiten