auditrapport

het psychiatrisch ziekenhuis

Ons inspectierapport dateert van 2011.  Dit betekent dat het MC St.-Jozef ondertussen 5 jaar hard gewerkt heeft om de tekortkomingen en pijnpunten daadkrachtig aan te pakken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.  Onze missie stelt immers dat we een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis willen zijn dat aan de patiënten én aan hun leefomgeving een deskundige totaalzorg op maat van de individuele patiënt biedt.   

De tevredenheid van onze patiënten werd in de loop van 2016 bevraagd: 211 patiënten vulden deze tevredenheidsenquête in.  We behaalden een 8/10 op ons rapport.  Onze deskundigheid werd het hoogst gewaardeerd.  89 % van onze patiënten zou ons aanbevelen aan vrienden of familie.   We leerden er echter ook uit dat onze patiënten meer inspraak en informatie willen krijgen.  Op alle afdelingen wordt hierop ondertussen ingezet, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de patiënt op zijn teambespreking.  Recent startte in ons ziekenhuis ook een team van ervaringsdeskundigen om ons te helpen nog beter vorm te geven aan de juiste zorg en er werden de eerste stappen naar een ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ gezet.

De realiteit is echter ook dat, ondanks alle inspanningen, het niet altijd perfect en rimpelloos verloopt.  Belangrijk hierbij is dat we eruit leren: incidentmeldingen, feedback van de  ombudsdienst en inspecties zijn allen kansen om onze zorg te verbeteren.  Door systematisch in te zetten op preventie en opleiding streven we bijvoorbeeld naar minder afzonderingen.  Helaas kan het soms écht niet anders en moet het team toch overgaan tot een afzondering, maar dan zo veilig, zo humaan en zo kort mogelijk.

Kortom, het MC St.-Jozef wilt aan élke patiënt professionele, warme zorg op maat bieden in samenspraak mét de patiënt en zijn naasten.

Via onderstaande link kan u kennis nemen van het laatste auditrapport (2011) opgesteld naar aanleiding van de visitatie voor de verlenging van de erkenning van ons ziekenhuis.

auditrapport 2011

het psychiatrisch verzorgingstehuis

Dit inspectierapport van ons Psychiatrisch Verzorgingstehuis dateert van 2014.  Ondertussen hebben ook hier onze medewerkers hard gewerkt om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.  De pijnpunten van toen zijn weggewerkt: doorheen gans het ziekenhuis, en dus ook PVT,  hebben we sterk geïnvesteerd in een veilige en correcte medicatiebedeling.  Ook wat betreft onze personele bestaffing zetten we zo maximaal mogelijk in: op onze PVT campus Bilzen voorzien we zelfs méér personeel dan de zorginspectie vereist.  Financieel is dit absoluut niet evident, integendeel…  Maar voor deze ouder wordende groep bewoners met complexe en steeds zwaarder wordende zorgnoden vinden we deze inspanning absoluut nodig.  Als MC St.-Jozef willen we immers aan élke patiënt professionele en warme zorg op maat bieden.  Met de helpende handen van vrijwilligers proberen we nog meer individuele zorg en aandacht voor onze bewoners mogelijk te maken. 

Elk inspectierapport is voor ons een kans om te verbeteren.  Enerzijds zijn de sterke punten die gerapporteerd worden een erkenning voor de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers; zij werken motiverend en inspirerend.    Anderzijds worden de tekortkomingen vertaald in concrete verbeterprojecten en zijn zo handvaten voor betere en veiligere zorg.

Op deze wijze zetten wij ons elke dag opnieuw in om kwaliteitsvolle deskundige zorg te kunnen leveren, samen met een enthousiaste ploeg medewerkers met een warm hart voor de bewoners en hun naasten.

auditrapport PVT 2014

 

Nieuws & Activiteiten