Projecten 'Fonds Medisch Centrum St.-Jozef'

Wat is er mooier dan te kunnen schenken?

Het Medisch Centrum St.-Jozef  tracht  mensen die met een psychiatrische problematiek vastgelopen zijn een nieuwe toekomst te schenken. Elke dag opnieuw zetten onze medewerkers zich hiervoor met hart en ziel in.

Wij vertrekken daarbij vanuit de krachten van de patiënt, empowerment. Herstelondersteunende zorg stelt de persoon centraal, niet de diagnose. Herstel betekent hier niet per definitie genezing, maar weer zelf de regie over het leven voeren.

In de uitvoering hiervan worden we vaak geconfronteerd met sociale belemmeringen maar ook met innovatieve ideeën die niet realiseerbaar zijn binnen de context van de reguliere middelen. Daarom hebben wij het “Fonds Medisch Centrum St.-Jozef” in het leven geroepen, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Wij wensen daarrmee diverse projecten te ondersteunen en zoeken daarvoor financiële steun. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

 

Nieuws & Activiteiten