Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Op 1 september 2016 ondertekende de Raad van Bestuur  van  het Medisch Centrum  St.-Jozef vzw een overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting tot de oprichting van het 

Fonds Medisch Centrum Sint-Jozef 

Het Fonds heeft als doel innovatieve, kwalitatieve, patiëntgebonden activiteiten of investeringen financieel te ondersteunen, waarbij bij voorkeur een hefboomwerking gecreëerd wordt ten aanzien van de herstelgerichte zorgbenadering

Giften kunnen worden overhandigd of gestort op de rekening

IBAN: BE10 0000 0000 0404

met vermelding ‘Fonds Medisch Centrum Sint-Jozef’

of met opgave van de gestructureerde code ***016/1430/00078***

(*) Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd dat bij uw belastingaangifte gevoegd kan worden. 

De Koning Boudewijnstichting, tevens met label van de Vereniging voor Ethiek en Fondswerving, garandeert de goede bestemming. De stichting wordt beheerd door een  bestuurscomité, waarin de Koning Boudewijnstichting vertegenwoordigd is. Dit comité staat in voor de goede werking van het Fonds en oriënteert op transparante wijze de toewijzing van de middelen. 

Via deze website zal op regelmatige wijze bericht worden over de initiatieven waarvoor steun gevraagd wordt en over de gerealiseerde initiatieven (zie hiervoor 'projecten'). 

Secretariaat:

Medisch Centrum St.-Jozef vzw
Mevr. Lut Van Oeteren
Abdijstraat 2
3740 Munsterbilzen
Telefoon: (089) 50 91 11
Email: lut.vanoeteren@mc-st-jozef.be

In naam van alle medewerkers en vooral de patiënten danken wij u voor uw bijdrage.

Nieuws & Activiteiten