bezoekgroepen

Het Medisch Centrum Sint-Jozef biedt de mogelijkheid om een geleid bezoek aan te vragen voor: 

 • Groepen en verenigingen
 • Professionelen en partners
 • Studenten / scholen / inleefmomenten

Een groepsbezoek dient aangevraagd te worden bij één van de volgende contactpersonen:

Volgende gegevens vermelden:

 • Naam van vereniging, organisatie of school (met vermelding studierichting)
 • Het aantal personen
 • Gewenste dag en datum (meerdere alternatieven vermelden)
 • Contactpersoon met e-mail en telefoonnummer

Via het organiseren van deze bezoeken, wensen wij onze visie te geven op de invulling van de hedendaagse psychiatrische zorg, en u mee te nemen in de ontdekkingstocht naar de kracht van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Het basisbezoek duurt 2 tot 3 uren en omvat informatie, een geïllustreerde presentatie over het aanbod en de werking van onze zorginstelling en een geleid bezoek aan enkele zorgeenheden / diensten. Bij het organiseren van de bezoeken wordt rekening gehouden met de privacy van onze zorgvragers. Afspraken over geplande bezoeken worden steeds voorafgaand gecommuniceerd met onze zorgvragers.

Omwille van de prioriteit aan de zorgverlening en uit respect voor onze zorgvragers trachten wij het aantal bezoeken te beperken. Wij rekenen op uw begrip wanneer wij niet onmiddellijk op uw vraag kunnen ingaan.

Kosten

 • Voor groepen en verenigingen vragen wij een beperkte bijdrage van: 5 euro per deelnemer
  • De opbrengsten komen integraal ten goede aan het KBS Fonds Medisch Centrum Sint Jozef
  • Het Fonds heeft als doel innovatieve en patiëntgebonden activiteiten te ondersteunen, waarbij bij voorkeur een hefboomwerking gecreëerd wordt ten aanzien van de herstelgerichte zorgbenadering.
 • Scholen en studenten gratis
 • Professionelen en partners gratis 

Bijkomende vragen m.b.t. aanvraag bezoekgroepen:

Contacteer Marleen Dullers

089 50 90 18

 

 

 

 

 

Nieuws & Activiteiten