disclaimer

disclaimer

Alle informatie op deze site wordt door het Medisch Centrum St.-Jozef vzw (MCSJ) met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst MCSJ elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer MCSJ verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de directie, de webmaster of MCSJ in het algemeen. De MCSJ website bevat links naar andere sites. MCSJ is daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.

Nieuws & Activiteiten