privacy

privacy-beleid

Deze website wordt beheerd door het Medisch Centrum St.-Jozef vzw (MCSJ), met maatschappelijke zetel te Abdijstraat 2, 3740 Bilzen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres.

beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MCSJ vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van MCSJ aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over MCSJ, haar diensten of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Via het contactformulier worden uw emailadres en de ingevulde gegevens ons ter kennis gegeven. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal MCSJ ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de eventuele gegevens die u aan MCSJ meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan ons mee te delen.

Nieuws & Activiteiten

Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Ook uw steun is welkom...